Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt AARC2

Akronim: AARC2
Pełna nazwa: Autentykacja i Autoryzacja dla Badań i Współpracy (Authentication and Authorisation For Research and Collaboration)
Logotyp:
Czas trwania: 1.05.2017 r. - 30.04.2019 r.
Cel: AARC2 miał za zadanie opracować koncepcję polityk i technicznej interoperabilności, których brak uniemożliwiał badaczom dostęp do portfolio serwisów infrastruktur badawczych za pomocą jednego loginu i hasła, bez względu na ich miejsce. Planowano, że dzięki sfederowanemu dostępowi do e-infrastruktur naukowcy będą mogli uzyskać dostęp do zasobów e-infrastruktur, efektywnie intensyfikując tym samym współpracę międzynarodową.
Prace w projekcie AARC2 były kontynuacją osiągnięć projektu AARC. W szczególności projekt skupiał się na koncepcji AAI (ang. authentication and authorisation infrastructure) bazując na wymaganiach e-infrastruktur badawczych i zdefiniowanych przez nie scenariuszach. Cele szczegółowe obejmowało:
  • umożliwienie sfederowanego dostępu w wybranych społecznościach naukowych,
  • pomoc dla środowisk naukowych w mapowaniu wymagań do konkretnej oferty usług,
  • wsparcie dla implementacji polityk,
  • planowanie rozwoju architektury AAI przez dodatkowe, powiązane usługi,
  • wsparcie i szkolenia.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH realizowało zadania w pakiecie SA1: „Community Use-Cases and Infrastructure Integration Pilots" (Scenariusze zastosowania i prototypy integracji w e-infrastrukturach). Głównym zadaniem było przygotowanie prototypowej implementacji sfederowanego dostępu do e-infrastruktury EPOS, w szczególności aspekty autoryzacji przy dostępie do rozproszonych danych naukowych EPOS.
Kontakt: Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w.314
Strona WWW:
http://aarc-project.eu/