Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt SERA

Akronim: SERA
Pełna nazwa: Sojusz dla Europy Infrastruktur Badawczych Sejsmologii oraz Inżynierii Antysejsmicznej (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe)
Logotyp:
Czas trwania: 1.05.2017 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do danych, usług i infrastruktury badawczej oraz zapewnienie innowacyjnych rozwiązań R&D w zakresie badań sejsmicznych skutków trzęsienia ziemi. Działania te przyczynią się w rezultacie do zmniejszenia zagrożeń dla społeczeństwa spowodowanych trzęsieniami ziemi: naturalnymi i antropogenicznymi. Aby zrealizować cele projektu, SERA będzie m.in.:
  • silnie angażować społeczności badaczy, w szczególności projektów NERA i SERIES,
  • oferować międzynarodowy dostęp do zaawansowanych laboratoriów badawczych,
  • oferować i promować wirtualny dostęp do multidyscyplinarnych danych sejsmiczności indukowanej, sejsmologii,
  • promować multidyscyplinarne badania mające na celu lepsze zrozumienie procesów trzęsień Ziemi.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH, jako trzecia strona projektu, współpracuje z Instytutem Geofizyki PAN w realizacji zadania nr 22 (WP22): „VA5: Access to data and products of anthropogenic seismicity at IGPAS", zapewniając rozwiązania informatyczne umożliwiające i wspierające niezaburzony wirtualny dostęp do epizodów danych, oprogramowania i platformy IS-EPOS.
Kontakt: Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel at cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w.314
Strona WWW:
http://www.sera-eu.org/