Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt SERA

Akronim: SERA
Pełna nazwa: Sojusz dla Europy Infrastruktur Badawczych Sejsmologii oraz Inżynierii Antysejsmicznej (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe)
Logotyp:
Czas trwania: 1.05.2017 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Głównym celem projektu była poprawa dostępu do danych, usług i infrastruktury badawczej oraz zapewnienie innowacyjnych rozwiązań R&D w zakresie badań sejsmicznych skutków trzęsienia ziemi. Działania te przyczyniły się w rezultacie do zmniejszenia zagrożeń dla społeczeństwa spowodowanych trzęsieniami ziemi: naturalnymi i antropogenicznymi. Aby zrealizować cele projektu, SERA m.in.:
  • silnie angażowała społeczności badaczy, w szczególności projektów NERA i SERIES,
  • oferowała międzynarodowy dostęp do zaawansowanych laboratoriów badawczych,
  • oferowała i promowała wirtualny dostęp do multidyscyplinarnych danych sejsmiczności indukowanej, sejsmologii,
  • promowała multidyscyplinarne badania mające na celu lepsze zrozumienie procesów trzęsień Ziemi.
Rola Cyfronetu: Współpraca ACK Cyfronet AGH, jako trzecia strona projektu, z Instytutem Geofizyki PAN w realizacji zadania nr 22 (WP22): „VA5: Access to data and products of anthropogenic seismicity at IGPAS", zapewniając rozwiązania informatyczne umożliwiające i wspierające niezaburzony wirtualny dostęp do epizodów danych, oprogramowania i platformy IS-EPOS.
Kontakt: Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w.314
Strona WWW:
http://www.sera-eu.org/


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie
Nazwa zadania: SERA: Sojusz dla Europy Infrastruktur Badawczych Sejsmologii oraz Inżynierii Antysejsmicznej
Wartość dofinansowania: 53 985,00 zł
Całkowita wartość zadania: 53 985,00 zł
Krótki opis zadania: Głównym celem projektu była poprawa dostępu do danych, usług i infrastruktury badawczej oraz zapewnienie innowacyjnych rozwiązań R&D w zakresie badań sejsmicznych skutków trzęsienia ziemi. Działania te przyczyniły się w rezultacie do zmniejszenia zagrożeń dla społeczeństwa spowodowanych trzęsieniami ziemi: naturalnymi i antropogenicznymi.