Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EOSCpilot

Akronim: EOSCpilot
Pełna nazwa: Europejska Chmura Otwartej Nauki – Projekt Pilotowy (The European Open Science Cloud for Research Pilot Project )
Logotyp:
Czas trwania: 1.01.2017 r. - 30.04.2019 r.
Cel: Celem projektu było wsparcie pierwszej fazy rozwoju projektu EOSC (European Open Science Cloud) poprzez opracowanie podstaw otwartej chmury dla nauki umożliwiającej łatwe łączenie zasobów różnego typu. Ponadto przeprowadzono szereg eksperymentalnych projektów pilotowych umożliwiających demonstracje rozwiązań przyszłości. Przeprowadzono głęboką analizę problemu zarządzania otwartą nauką na skalę europejską, z propozycją nowego modelu docelowego.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH, jako trzecia strona w projekcie związana z partnerem EGI.eu, realizowała zadanie 5.4 w ramach WP5. Zadanie to polegało na przygotowaniu demonstratora rozwiązań budowanych w oparciu o jednolity rozproszony system plików, dostarczającego funkcjonalności swobodnej wymiany danych między dowolnie współpracującymi zespołami, z zachowaniem bezpieczeństwa w dostępie do danych.
Kontakt: Łukasz Dutka
e-mail: l.dutka (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
https://eoscpilot.eu/