Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EOSCpilot

Akronim: EOSCpilot
Pełna nazwa: Europejska Chmura Otwartej Nauki – Projekt Pilotowy (The European Open Science Cloud for Research Pilot Project )
Logotyp:
Czas trwania: 1.01.2017 r. - 30.04.2019 r.
Cel: Celem projektu jest wsparcie pierwszej fazy rozwoju projektu EOSC (European Open Science Cloud) poprzez opracowanie podstaw otwartej chmury dla nauki umożliwiającej łatwe łączenie zasobów różnego typu. Ponadto przeprowadzonych zostanie szereg eksperymentalnych projektów pilotowych umożliwiających demonstracje rozwiązań przyszłości. W ramach projektu przeprowadzona zostanie głęboka analiza problemu zarządzania otwartą nauką na skalę europejską, z propozycją nowego modelu docelowego.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH, jako trzecia strona w projekcie związana z partnerem EGI.eu, będzie realizowała zadanie 5.4 w ramach WP5. Zadanie to polega na przygotowaniu demonstratora rozwiązań budowanych w oparciu o jednolity rozproszony system plików, dostarczający funkcjonalności swobodnej wymiany danych między dowolnie współpracującymi zespołami, z zachowaniem bezpieczeństwa w dostępie do danych.
Kontakt: Łukasz Dutka
e-mail: l.dutka at cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
https://eoscpilot.eu/