Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt CECM Teaming for Excellence

Akronim: CECM
Pełna nazwa: Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Spersonalizowanej Terapii (A Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy)
Logotyp:
Czas trwania: 1.09.2017 r. - 31.08.2018 r.
Cel: Celem projektu było opracowanie szczegółowego planu utworzenia i działania Centrum Doskonałości w zakresie wspomaganych zaawansowanymi symulacjami komputerowymi, innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii. Przygotowany plan został zgłoszony w 2018 roku do drugiej fazy konkursu H2020 Teaming for Excellence.
Misją Centrum było:
  • wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych, opartych na obliczeniach rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w celu udoskonalenia zindywidualizowanego leczenia pacjentów,
  • stymulowanie znaczącego wzrostu MŚP zorientowanych na technologie i usługi dla nowych, zindywidualizowanych strategii diagnostycznych i leczenia,
  • rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów, modeli i technologii związanych ze spersonalizowaną medycyną.
Centrum Doskonałości jest zlokalizowane w Krakowie, gdzie kształci się dużą liczbę wysokiej klasy specjalistów w zakresie nauk medycznych i informatyki. Krakowskie szpitale badawcze są wysoko oceniane w środowisku naukowym, a ponadto systematycznie rośnie liczba firm działających w obszarze life science. Otoczenie takie stanowiło naturalne, inspirujące środowisko dla Centrum.
Plan został opracowany przez dwóch polskich partnerów: ACK Cyfronet AGH (eksperci z dziedziny symulacji i infrastruktury informatycznej dla nauki) oraz Klaster LifeScience Kraków (Krajowy Klaster Kluczowy), we współpracy z angielskimi University of Sheffield i Insigneo Institute (eksperci w dziedzinie transferu modelowania in silico do praktyki klinicznej) oraz niemieckimi Forschungszentrum Jülich (eksperci w dziedzinie obliczeń HPC i analizy danych dla nauki i przemysłu) i Fraunhofer ISI (eksperci w dziedzinie systemowych rozwiązań i innowacji w medycynie). Koordynatorem projektu było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 328 33 56
Strona WWW:
DICE