Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

projekty

Akronim: EPOS-PL
Pełna nazwa: EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej
Logotyp:
Czas trwania: 1.01.2017 r. - 31.12.2021 r.
Cel: Celem projektu była budowa krajowej infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi oraz jej integracja z międzynarodowymi bazami danych, serwisami i usługami realizowanymi w ramach europejskiego programu EPOS (European Plate Observing System). Infrastruktura badawcza programu EPOS opiera się na istniejących krajowych infrastrukturach badawczych, zarządzanych i finansowanych przez krajowe środowiska. Program EPOS zakłada, że krajowe infrastruktury badawcze zostaną zintegrowane tworząc Centra Krajowe EPOS. Rolą Centrów było zapewnienie kompleksowo zunifikowanych dane z konkretnej dziedziny (np. sejsmologiczne, geodezyjne, geologiczne, itp.).
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH realizowało zadanie 10 projektu, którego głównym celem było dostarczenie e-platformy badawczej umożliwiającej integrację eksperymentów naukowych z e-infrastrukturami obliczeniowymi. Platforma budowana była z komponentów serwisów wytworzonych w ramach zadań 1-9. Dzięki połączeniu z rożnymi Centrami Infrastruktury Badawczej, dostępie do specyficznych dla danych dziedzin aplikacji naukowych nie tylko ułatwiono dostęp do zgromadzonych danych surowych i ich produktów, ale również umożliwiono prowadzenie zaawansowanych badań – eksperymentów in silico.
Platforma była budowana w oparciu o najnowocześniejsze technologie IT umożliwiające dostęp do środowiska poprzez przeglądarkę internetową. Zamierzenia platformy: w pełni kompatybilna z infrastrukturą EPOS, w szczególności jej systemem autoryzacji i autentykacji (AAI), politykami dostępu do danych, oprogramowania naukowego i zasobów sprzętowych (zarówno pamięci masowych jak i obliczeniowych); dostarczająca każdemu Użytkownikowi prywatnej przestrzeni do prowadzenia badań naukowych; umożliwienie Użytkownikom w wygodny sposób zarządzania danymi, również prywatnymi, i wykonywania eksperymentów obliczeniowych na nich; eksperymenty obliczeniowe mogą być zarówno prostymi operacjami (np. wizualizacje czy konwersje danych), jak również umożliwiać składanie wielu różnych zadań obliczeniowych w skomplikowane ich ciągi. Te ostatnie miały być dostępne zarówno w postaci predefiniowanych eksperymentów obliczeniowych jak i tworzonych bezpośrednio przez użytkownika z serwisów już dostępnych. Co więcej, e-platforma zakładała umożliwienie dodawania przez badaczy własnych programów i ich wykorzystywanie w ramach zestawów rożnych obliczeń. Przewidziano możliwość dołączania prywatnych modułów serwisów, wzbogacając tym samym jej funkcjonalność, oraz współdzielenie z innymi użytkownikami w celu umożliwienia wspólnej pracy nad danym problemem naukowym. W ten sposób platforma tworzy wirtualne laboratorium, z miejscem zarówno dla użytkowników jedynie wykorzystujących dostępne serwisy i moduły jak i aktywnych, którzy tworzą i publikują własne moduły badawcze.
Ważną częścią e-platformy jest integracja systemu informacji przestrzennej umożliwiającego analizę danych przestrzennych i opisowych. Naturalnym odbiorcą tej funkcjonalności jest MUSE, w szczególności powiązany z zewnętrznymi, referencyjnymi zbiorami danych. Dzięki integracji technologii GIS 3D oraz WEB GIS będzie zapewniona wizualizacja w postaci 2D/3D w rożnych wariantach, zarządzana w postaci warstw tematycznych za pomocą interfejsu zapewniającego wykonywanie analiz przestrzennych.
E-Platforma była budowana w taki sposób, aby zapewnić jej kompatybilność i interoperacyjność z odpowiednimi serwisami Węzłów Tematycznych (TCS) EPOS, w szczególności: Zagrożeń Antropogenicznych, Danych GNSS i ich produktów, Geodezji i Danych GNSS, Obserwacji Geomagnetycznych, Laboratoriów Multiskalowych i Analitycznych oraz Sejsmiczności.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
https://epos-pl.eu/