Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

EurValve

Akronim: EurValve
Pełna nazwa: Wspomaganie spersonalizowanej terapii dla przypadków choroby zastawek serca (Personalised Decision Support for Heart Valve Disease)
Logotyp:
Czas trwania: 1.02.2016 r. - 31.01.2019 r.
Cel: Na chorobę zastawki serca cierpi obecnie 2,5% ludzi, w większości starszych, i liczba ta wzrasta. Mimo że może być przyczyną dużej liczby zgonów w tej grupie wiekowej, choroba ta wciąż stanowi duże wyzwanie w zakresie terapii. Konsorcjum EurValve zamierza zaprojektować i stworzyć kliniczny system ekspercki, który oceni stan zaawansowania choroby oraz jej potencjalny rozwój w przyszłości, a także zasugeruje optymalne strategie terapii, dostosowane do przypadku konkretnego pacjenta. W tym celu złożone modele symulacyjne zastawki serca, stworzone w szeregu poprzednich projektów badawczych, zostaną zintegrowane z zaawansowanymi technikami analizy danych medycznych. Oczekujemy, że w dalszej perspektywie wyniki projektu przyczynią się do znacznego polepszenia wskaźników efektywności leczenia choroby zastawki serca w Europie, zwłaszcza w rosnącej grupie starszych pacjentów.
Rola Cyfronetu: Zespół DICE Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH odpowiada w projekcie EurValve za dostarczenie zaawansowanego środowiska obliczeniowego, które umożliwi naukowcom przeprowadzenie wymaganej w projekcie liczby symulacji i analiz danych. Zespół uczestniczy także w zaprojektowaniu części klinicznej systemu eksperckiego, która będzie korzystać z wiedzy zdobytej na etapie symulacji i analiz danych medycznych. W ramach tej współpracy planowane jest także udostępnienie członkom konsorcjum zasobów infrastruktury PLGrid, aby zapewnić efektywne środowisko wykonywania obliczeń.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak at agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 328 33 56
Strona WWW: http://www.eurvalve.eu/