Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

EurValve

Akronim: EurValve
Pełna nazwa: Wspomaganie spersonalizowanej terapii dla przypadków choroby zastawek serca (Personalised Decision Support for Heart Valve Disease)
Logotyp:
Czas trwania: 1.02.2016 r. - 31.01.2019 r.
Cel: Na chorobę zastawki serca cierpi obecnie 2,5% ludzi, w większości starszych, i liczba ta wzrasta. Mimo że może być przyczyną dużej liczby zgonów w tej grupie wiekowej, choroba ta wciąż stanowi duże wyzwanie w zakresie terapii. Konsorcjum EurValve pracowało nad zaprojektowaniem i utworzeniem klinicznego systemu eksperckiego do oceny stanu zaawansowania choroby oraz jej potencjalnego rozwoju w przyszłości, a który także zasugeruje optymalne strategie terapii, dostosowane do przypadku konkretnego pacjenta. W tym celu złożone modele symulacyjne zastawki serca, stworzone w szeregu poprzednich projektów badawczych, zostały zintegrowane z zaawansowanymi technikami analizy danych medycznych. Oczekujemy, że w dalszej perspektywie wyniki projektu przyczynią się do znacznego polepszenia wskaźników efektywności leczenia choroby zastawki serca w Europie, zwłaszcza w rosnącej grupie starszych pacjentów.
Rola Cyfronetu: Zespół DICE Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH odpowiadał w projekcie EurValve za dostarczenie zaawansowanego środowiska obliczeniowego, umożliwiając naukowcom przeprowadzenie wymaganej w projekcie liczby symulacji i analiz danych. Zespół uczestniczył także w zaprojektowaniu części klinicznej systemu eksperckiego, która korzysta z wiedzy zdobytej na etapie symulacji i analiz danych medycznych. W ramach tej współpracy udostępniono członkom konsorcjum zasoby infrastruktury PLGrid, aby zapewnić efektywne środowisko wykonywania obliczeń.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 328 33 56
Strona WWW: http://www.eurvalve.eu/