Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

EGI-Engage

Akronim: EGI-Engage
Pełna nazwa: Engaging the Research Community towards an Open Science Commons
Logotyp:
Czas trwania: 1.03.2015 r. - 31.08.2017 r.
Cel: Celem projektu EGI Engage była popularyzacja idei „Open Science Commons" czyli paradygmatu otwartej nauki dla wzbogacenia doświadczenia, wiedzy i współpracy pomiędzy grupami naukowców w Europie. Implementacja paradygmatu oparta została o sfederowane w ramach EGI infrastruktury obliczeniowe, danych, komunikacji, a także o wiedzę i doświadczenie społeczności naukowych je wykorzystujących. Cele szczegółowe projektu to:
  • zapewnienie ciągłości koordynacji społeczności EGI na takich polach jak: tworzenie polityk, wsparcie, zaangażowanie i operacyjność sfederowanych infrastruktur w Europie,
  • rozwój rozwiązań EGI w kierunku nowych modeli biznesowych, polityk dostępu dla nowych grup badaczy,
  • rozwój wspólnej e-infrastuktury w paradygmacie „Open Science Commons",
  • prototyp otwartej platformy danych,
  • promocja obecnych serwisów EGI i ich adaptacja dla potrzeb dużych infrastruktur badawczych.
Rola Cyfronetu: W ramach projektu Cyfronet realizował 3 główne zadania:
  • Rozwój platformy e-Grant mający na celu wzbogacenie obecnych funkcjonalności tak, aby objęły swoim zasięgiem pełen cykl wsparcia użytkowników (od wniosku o zasoby, poprzez monitoring wykorzystania, aż po rozliczenie). Pracowano również nad rozszerzeniem Platformy o warstwę informacyjną umożliwiającą użytkownikom wyszukanie interesujących ich serwisów i zasobów.
  • Zaprojektowanie i wykonanie prototypu platformy typu Open Data jako rozwiązania integrującego różne repozytoria danych dostępnych na platformie EGI tak, aby umożliwić otwarcie danych dla użytkowników i ich link z infrastrukturą OpenAIRE.
  • Utworzenie prototypu platformy wspierającej małe grupy badawcze i pojedynczych naukowców na sfederowanej infrastrukturze EGI.
  • Realizowanie wsparcia ESFRI EPOS w kierunku adaptacji rozwiązań EGI przy budowie infrastruktury EPOS.
Kontakt: Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w.314
Strona WWW: https://www.egi.eu/about/egi-engage/