Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

EPOS IP

Akronim: EPOS IP
Pełna nazwa: EPOS Implementation Phase
Logotyp:
Czas trwania: 1.10.2015 r. - 30.09.2019 r.
Cel: System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS - European Plate Observing System) ma na celu budowę europejskiej e-infrastruktury badawczej dla nauk tzw. „twardej" Ziemi. Głównym zadaniem EPOS-u jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej" Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT. Dzięki temu EPOS umożliwi prowadzenie innowacyjnych i multidyscyplinarnych badań w celu lepszego zrozumienia procesów fizycznych i chemicznych na Ziemi, które wpływają na powstawanie trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, niestabilności podłoża, powstawania tsunami, jak również na procesy związane z ruchami tektonicznymi i deformacjami dynamicznymi na powierzchni Ziemi.
EPOS IP to faza implementacyjna projektu EPOS. Jest on kontynuacją fazy przygotowawczej EPOS PP. W ramach projektu pracowano m.in. nad tzw. węzłem centralnym integrującym istniejące infrastruktury badawcze za pomocą 10. węzłów tematycznych.
Rola Cyfronetu: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH koordynowało zadanie 3 w pakiecie 14. Zadaniem pakietu 14 jest budowa węzła tematycznego zagrożeń antropogenicznych., tzw. TCS AH (ang. Thematic Core Services Anthropogenic Hazard). Główne prace w ramach zadania 14 miały zapewnić kompatybilność pomiędzy TCS AH, a węzłem centralnym Druga część prac wykonywanych przez Cyfronet w projekcie dotyczy integracji epizodów sejsmiczności indukowanej, oprogramowania, infrastruktur badawczych i innych serwisów w ramach TCS AH. Serwisy, dane epizodów i oprogramowanie będą zintegrowane na e-platformie TCS AH.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55