Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

INDIGO-DataCloud

Akronim: INDIGO-DataCloud
Pełna nazwa: INtegrating Distributed data Infrastructures for Global ExplOitation
Logotyp:
Czas trwania: 1.04.2015 r. - 30.09.2017 r.
Cel: Opracowanie środowiska typu PaaS (Platform as a Service) umożliwiającego przeprowadzanie obliczeń dużej skali integrując zasoby gridu oraz cloudu dostarczając jednolity dostęp zarówno do zasobów obliczeniowych jak i zasobów przechowywania danych.
Rola Cyfronetu: Implementacja jednolitego systemu dostępu do danych geograficznie rozproszonych, przechowywanych w heterogenicznych repozytoriach, oraz implementacja podsystemu do zarządzania jakością usług w cloudzie opartych na umowach SLA (Service Level Agreement).
Kontakt: Łukasz Dutka
e-mail: l.dutka (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW: https://www.indigo-datacloud.eu