Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

VirtROLL

Akronim: VirtROLL
Pełna nazwa: Virtual strip rolling mill
Logotyp:
Czas trwania: 1.07.2013 r. - 31.10.2016 r.
Cel: Głównym celem projektu było stworzenie systemu komputerowego FlexRoll, wspomagającego elastyczne projektowanie technologii walcowania wyrobów płaskich na podstawie wyników obliczeń dedykowanych modułów do symulacji numerycznych. System oprócz modelowania numerycznego łączy w sobie modele i metamodele materiałowe, analizę wrażliwości i procedury optymalizacji, które są wykorzystane do minimalizacji kosztów związanych z projektowaniem procesu produkcyjnego oraz do poprawy własności wytwarzanych produktów i półproduktów.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH uczestniczył w zadanich związanych przede wszystkim z implementacją systemu komputerowego, symulacjami numerycznymi procesów produkcyjnych, tworzeniem numerycznych modeli materiałowych oraz, jako Lider, z zarządzaniem projektem.
Kontakt:

Łukasz Rauch
e-mail: rauch (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 617 38 75