Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt IS-EPOS

Akronim: IS-EPOS
Pełna nazwa: Cyfrowa Przestrzeń Badawcza Sejsmiczności Indukowanej dla Celów EPOS
Logotyp:
Czas trwania: 1.10.2013 r. - 31.12.2015 r.
Cel: Celem projektu jest zbudowanie cyfrowej przestrzeni badawczej sejsmiczności indukowanej. Realizacja tego celu będzie możliwa przez:
  • Budowę Centrum Infrastruktury Badawczej Indukowanej Sejsmiczności (CIBIS), którego zadaniem jest zgromadzenie wszelkich dostępnych danych i informacji przydatnych do prac badawczych nad indukowaną sejsmicznością oraz udostępnianie tych danych w postaci najbardziej dogodnej do tych prac. CIBIS będzie m.in. podstawowym źródłem danych dla rozproszonej infrastruktury badawczej sejsmiczności indukowanej. Powstanie CIBIS jest warunkiem koniecznym uczestnictwa Polski w przyszłych strukturach EPOS na polu sejsmiczności antropogenicznej. Wraz z budową CIBIS nastąpi dalsza integracja polskiej infrastruktury badawczej w tej dziedzinie i pogłębienie partnerstwa nauka – przemysł.
  • Budowę pilotażowego Tematycznego Węzła Sejsmiczności Indukowanej zdolnego do realizowania przykładowego problemu badawczego, tzw. use case pt. „Grupowanie się zjawisk (SI) – identyfikacja i przyczyny".
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH jest jednym z czterech partnerów projektu. Cyfronet jest odpowiedzialny za budowę pilotażowego Tematycznego Węzła Sejsmiczności Indukowanej.
Kontakt: e-mail: m.sterzel at cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 312
Strona WWW:
http://is-epos.eu