Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt MAN-HA

Akronim: MAN-HA
Pełna nazwa: Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)
Logotyp:
Czas trwania: 1.11.2013 r. - 31.12.2015 r.
Cel: MAN-HA jest projektem finansowanym z funduszy EU i realizowanym przez polskie jednostki MAN i KDM na potrzeby społeczeństwa ICT (instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, administracyjnych, rządowych, instytutów PAN oraz studentów i firm badawczych).

Celem projektu jest integracja wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych usług o następujących cechach: zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym.

MAN-HA jest kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez członków konsorcjum PIONIER w projektach takich jak: PLATON, NewMAN i KMD/KMD2 oraz aktywnościach związanych z CERT PIONIER i Bibliotekami Cyfrowymi.

W ramach projektu infrastruktura istniejąca w 21 ośrodkach MAN zostanie rozszerzona o nowe element: firewall-e i serwery oraz wytworzone lub zakupione oprogramowanie.

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH jest jednym z 21 partnerów projektu.
Kontakt: e-mail: cyfronet at cyfronet.krakow.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
http://man-ha.pionier.net.pl/