Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt 100NET

Akronim: 100NET
Pełna nazwa: Optyczna sieć naukowa nowej generacji
Logotyp:
Czas trwania: 1.04.2012 r. - 30.11.2015 r.
Cel:

Projekt 100NET zakłada wybór, zakup i uruchomienie ogólnopolskiej sieci optycznej nowej generacji, wykorzystującej istniejącą infrastrukturę światłowodową sieci PIONIER. Infrastruktura zrealizowana w projekcie 100NET będzie przeznaczona do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz udostępniania usług wykorzystywanych do tworzenia zaawansowanych narzędzi środowiska badawczego.

W ramach projektu zostanie wdrożona transportowa sieć optyczna (NG-OTN) pracująca w technologii DWDM z lambdami 10 lub 100 Gbit/s w topologii zamkniętych wielokrotnych pierścieni i z wykorzystaniem rekonfigurowalnych multiplekserów kanałowych MD-ROADM oraz przełączników optycznych OXC. Funkcjonalność tej sieci umożliwi automatyczną rekonfigurację i odtworzenie połączeń w przypadku wystąpienia awarii. Sterowanie siecią będzie realizowane na bazie protokołu GMPLS. Na każdym z kierunków system optyczny będzie umożliwiał instalacje do 80 lambd.

Dodatkowo planuje się zakup i uruchomienie przełączników sieciowych KDM pracujących w technologii MPLS z interfejsami 10 i 100 GE, które zostaną zainstalowane w 5 węzłach obsługujących centra Komputerów Dużej Mocy (Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław). Technologia MPLS zapewni możliwość realizacji sieci o dedykowanej wirtualnej strukturze z zoptymalizowanymi parametrami dla konkretnych użytkowników.

Dzięki zastosowaniu dwóch technologii transmisyjnych, NG-OTN i MPLS, w projekcie 100NET możliwa będzie realizacja następujących funkcjonalnych sieci usługowych:

  • sieć połączeń 100 Gbit/s pomiędzy ośrodkami KDM,
  • sieć dostępu 10 Gbit/s do zasobów KDM,
  • sieć dedykowanych kanałów 10 Gbit/s MAN-MAN,
  • sieć połączeń transgranicznych,
  • sieć IP.

Infrastruktura ta będzie połączona z pan-europejską siecią naukową GÉANT, sieciami operatorów Internetu światowego oraz sieciami naukowymi sąsiednich krajów. Do tej infrastruktury będą dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe. W realizacji projektu 100NET wykorzystana zostanie istniejąca już infrastruktura fizycznych połączeń światłowodowych oraz zaplecza technicznego. Infrastruktura ta będzie nadzorowana z Centrum Zarzadzania Siecią pracującym w trybie 24 godzinnym przez 365 dni w roku.

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH jest jednym z pięciu partnerów projektu. W ACK Cyfronet AGH powstanie węzeł szkieletowy KDM (Komputerów Dużej Mocy), połączony z innymi węzłami KDM (czterema) wielokrotnymi łączami 100Gbit/s.
Kontakt: e-mail: cyfronet at cyfronet.krakow.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW: http://www.100net.pionier.net.pl/