Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH

Akronim: Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH
Pełna nazwa: Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH
Logotyp:
 
Czas trwania: 28.07.2011 r. - 30.06.2014 r.
Cel:

„Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH" była projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH jest projektem, którego przedmiotem jest budowa nowego obiektu kubaturowego na realizację zadań własnych ACK Cyfronet AGH, a w szczególności udostępniania mocy obliczeniowej. Powstałe hale umożliwią umieszczenie w nich nowych serwerów, komputerów dużej mocy obliczeniowej, macierzy dyskowych archiwizujących dane. Zasoby te będą udostępniane nieodpłatnie pracownikom instytucji naukowych, w tym szczególnie z terenu województwa małopolskiego (szkoły wyższe, instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki PAN).

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH jest jedynym beneficjentem projektu.
Kontakt: e-mail: cyfronet at cyfronet.krakow.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55