Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt SYNAT

Akronim: SYNAT
Pełna nazwa: Utworzenie uniwersalnej, otwartej repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
Logotyp:  
Czas trwania: 17.08.2010 r. - 16.08.2013 r.
Cel: Proponowana realizacja obejmowała szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu obejmującego:
  • platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
  • podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
  • podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
  • podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
  • zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH był jednym z szesnastu partnerów projektu. Prace prowadzone w ACK Cyfronet AGH dotyczyły:
  • indeksacji treści multimedialnych dla celów przeszukiwania,
  • sprzętowej akceleracji przetwarzania informacji/danych zgromadzonych w repozytorium,
  • budowy systemu rozproszonych repozytoriów danych wizyjnych.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.krakow.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW: http://www.synat.pl