Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt CROSSGRID

Akronim: CROSSGRID
Pełna nazwa: Development of Grid Environment for Interactive Applications
Logotyp:
Czas trwania: 1.03.2002 r. - 28.02.2005 r.
Cel: Projekt miał na celu rozwój i wdrożenie nowych narzędzi i usług służących do uruchamiania interaktywnych aplikacji, wymagających dużych mocy obliczeniowych i zbiorów danych w środowisku gridowym.

Zadania projektu CROSSGRID zostały podzielone na pięć pakietów roboczych:

 • WP1 Aplikacje gridowe. Głównym celem tego pakietu było opracowanie specjalistycznych aplikacji sieciowych i przystosowanie ich do pracy w strukturze gridowej. Pakiet WP1 obejmował 4 aplikacje:
  • symulacja i wizualizacja operacji chirurgicznych,
  • system wspomagania decyzji dla sztabów powodziowych,
  • rozproszona analiza danych w fizyce jądrowej,
  • prognozowanie pogody i modelowanie stanu zanieczyszczenia powietrza.
 • WP2 Narzędzia wspomagające dla aplikacji gridowych. Celem tego pakietu było opracowanie i zintegrowanie oprogramowania narzędziowego do testowania, optymalizacji i dostrojenia interaktywnych i rozproszonych aplikacji pakietu WP1.
 • WP3 Nowe usługi gridowe. Zadaniem tego pakietu było dostarczenie oprogramowania warstwy pośredniej projektu, czyli usług i narzędzi, takich jak: portale umożliwiające "roaming access", monitorowanie i zarządzanie zasobami sieci gridowej, optymalizacja dostępu.
 • WP4 Rozproszone środowisko testowe (testbedy). Kluczowym elementem projektu CROSSGRID było zapewnienie rozproszonego środowiska komputerowego, tzw. testbedów, do uruchamiania i testowania aplikacji implementowanych w ramach projektu. Instalacja pilotowa połączyła klastry lokalne zlokalizowane w 9 krajach europejskich.
 • WP5 Zarządzanie projektem. Podstawowymi zadaniami realizowanymi w ramach tego pakietu była koordynacja projektu (na poziomie administracyjnym, finansowym, merytorycznym, technicznym i kontroli jakości), a także wykorzystanie i rozpowszechnianie wyników prac uzyskanych w ramach projektu.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH było koordynatorem projektu oraz brało udział we wszystkich pakietach roboczych.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:

Cordis web site