Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EGEE

Akronim: EGEE
Pełna nazwa: Enabling Grids for E-sciencE
Logotyp:
Czas trwania: 1.04.2004 r. - 31.03.2006 r.
Cel: Zamierzeniem projektu była integracja gridów narodowych (regionalnych i tematycznych) w celu utworzenia infrastruktury wspomagającej tzw. Europejską Strefę Badawczą (ERA). Projekt EGEE w założeniu miał wykorzystać osiągnięcia poprzednich projektów unijnych (takich jak DataGrid, CrossGrid, DataTAG i in.) i doprowadzić do powstania pierwszego na tak wielką skalę, spójnego i bezpiecznego Gridu, umożliwiającego użytkownikom dostęp do olbrzymich zasobów komputerowych, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Infrastruktura, która powstała jako efekt projektu, swoimi zasobami wielokrotnie przewyższyła zasoby największych ośrodków superkomputerowych.

Projekt był otwarty na zespoły badawcze ze środowisk uniwersyteckich i przemysłowych, także na takie, których prace wymagały korzystania z dużych zasobów komputerowych lub składowania danych o rozmiarach petabajtów.

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH pełniło obowiązki (wraz z ICM w Warszawie i PCSS w Poznaniu) Regionalnego Centrum Operacyjnego na obszar Europy Centralnej. Zadaniem Centrum była koordynacja działań operacyjnych i zarządzanie instalacjami udostępnianymi grupom badawczym (tzw. Virtual Organizations – VO) w ramach projektu EGEE. ACK Cyfronet AGH było odpowiedzialne za:
  • utrzymywanie działania infrastruktury gridowej w regionie,
  • włączanie nowych instalacji do infrastruktury,
  • pomoc w formowaniu VO i uzyskiwaniu certyfikatów uprawniających do wykonywania obliczeń w środowisku gridowym EGEE,
  • pomoc w dostosowaniu aplikacji do pracy w gridzie,
  • rozpowszechnianie informacji o projekcie i możliwościach obliczeń.

ACK Cyfronet AGH udostępniało własne zasoby obliczeniowe dla infrastruktury produkcyjnej jak też do testowania nowych wersji oprogramowania gridowego.

Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 634 17 66
Strona WWW:

Cordis web site