Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt CoreGRID

Akronim: CoreGRID
Pełna nazwa: European research network on foundations, software infrastructures and applications for large-scale distributed, Grid and peer-to-peer technologies
Logotyp:
Czas trwania: 1.09.2004 r. - 31.08.2008 r.
Cel: W ramach tego projektu tworzona była europejska sieć badawcza w zakresie rozwoju podstaw teoretycznych infrastruktury oprogramowania oraz aplikacji dla wielkoskalowych obliczeń rozproszonych, systemów gridowych oraz peer-to-peer. Została ona zintegrowana z bieżącymi rozwiązaniami dotyczącymi gridów oraz innych architektur istotnych z punktu widzenia Projektu (np. P2P), uwzględniając doświadczenia W3C (WWW Consortium) oraz pozostałych organizacji standaryzacyjnych.

Projekt CoreGRID obejmował:

 • program wspólnej działalności badawczej ukierunkowanej na osiągnięcie doskonałości technicznej, realizowany w sześciu komplementarnych obszarach tematycznych:
  • zarządzanie wiedzą i danymi,
  • modele programistyczne,
  • architektura systemowa,
  • usługi informacyjne i monitorujące w sieci gridowej,
  • zarządzanie zasobami i zlecanie zadań,
  • środowiska rozwiązywania problemów, narzędzia i systemy gridowe.
 • wsparcie dla integracji i zapewnienie kontynuacji.
Rola Cyfronetu: Zadania realizowane przez ACK Cyfronet AGH należały do pakietu roboczego WP7: „Środowiska rozwiązywania problemów, narzędzia i systemy Gridowe", składającego się z następujących zadań:

7.1 Wspólna platforma.
7.2 Komponenty mediacyjne:

 • obliczenia komponentowe,
 • system wspomagający symulację rozproszoną opartą o standard HLA na Gridzie.
7.3 Zintegrowane narzędzia programistyczne:
 • język wysokiego poziomu,
 • monitorowanie przepływu sterowania oraz danych w aplikacjach złożonych z serwisów,
 • monitorowanie aplikacji gridowych w języku Java.
7.4 Zaawansowane narzędzia i środowiska do rozwiązywania problemów.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/72765_en.html