Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EGEE-II

Akronim: EGEE-II
Pełna nazwa: Enabling Grids for E-sciencE
Logotyp:
Czas trwania: 1.04.2006 r. - 31.03.2008 r.
Cel: Celem projektu EGEE-II była kontynuacja zamierzeń projektu EGEE, a w szczególności:
  • stworzenie pan-europejskiej gridowej infrastruktury obliczeniowej,
  • dalsze zwiększenie zasobów tej infrastruktury – liczby procesorów i pojemności dyskowej,
  • poprawa stabilności funkcjonowania gridu,
  • opracowanie nowego oprogramowania, tzw. middleware,
  • zwiększenie zaangażowania środowisk naukowych w wykorzystanie gridu poprzez tworzenie nowych organizacji wirtualnych (VO),
  • przygotowanie pełnej obsługi eksperymentów LHC (ang. Large Hadron Collider) w CERN w roku 2008.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH pełniło w projekcie nastepujące funkcje:
  • w pakiecie SA1 – kierowanie CE ROC (ang. Central European Regional Operations Center), wypełnianie funkcji „operator-on-duty" i aktywne monitorowanie całej struktury EGEE-II, pomoc nowym ośrodkom wstępującym do struktury gridowej, koordynacja uruchamiania kolejnych wersji middleware'u w ośrodkach (RC – ang. Resource Centres) w regionie, pomoc w organizacji nowych VO, działania eksperckie w ramach regionu,
  • w pakiecie NA4 – udział w pracach VO Biomed, pomoc grupom lokalnych użytkowników (głównie z zakresu chemii) w opracowaniu zastosowań gridowych, analiza funkcjonowania zastosowań gridu w celu poprawy jego użytkowania i funkcjonowania przy użyciu specjalnych metod (rozwiniętych w projekcie CrossGrid).
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 634 17 66
Strona WWW:

Cordis web site