Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EGEE-III

Akronim: EGEE-III
Pełna nazwa: Enabling Grids for E-sciencE
Logotyp:
Czas trwania: 1.04.2008 r. - 1.04.2010 r.
Cel: Sukces projektów EGEE i EGEE-II przyczynił się do rozpoczęcia w ramach projektu EGEE-III przygotowań do utworzenia stałej, ustabilizowanej struktury organizacyjnej, we współpracy ze strukturami państwowymi NGI (National Grid Infrastructures) i projektem EGI_DS (European Grid Infrastructure Design Study), w ramach 7 Programu Ramowego. Projekt EGEE-III ściśle współpracował z EGI_DS w zakresie transferu swojego szerokiego doświadczenia operacyjnego z międzynarodowymi strukturami gridowymi. Ponadto, EGEE-III rozpoczął wymagane zmiany strukturalne w celu umożliwienia płynnego przejścia do modelu EGI, tak aby ciągłość usług gridowych była zagwarantowana. Drugim głównym celem projektu EGEE-III było utrzymanie i rozszerzenie infrastruktury produkcyjnej wysokiej jakości, co umożliwiło stały wzrost liczby naukowców z niej korzystających, wzmacniając w ten sposób wiodącą pozycję Europy w najbardziej zaawansowanych badaniach i technologiach. EGEE-III kontynuował rozwój middleware'u „g-Lite" (o charakterze „open-source", rozwijanego w poprzednich projektach EGEE) oraz współpracę w tej mierze z ośrodkami przemysłowymi.

EGEE-III zakładał utrzymanie ciągłości usług dla zwiększającej się liczby użytkowników, równolegle wprowadzając niezbędne zmiany stałej struktury gridowej.

Udział w projekcie EGEE-III wymagał utworzenia w poszczególnych krajach narodowych struktur gridowych – NGI (spełniających w projekcie rolę Joint Research Units (JRU)) – mechanizmu wprowadzonego przez Komisję Europejską już w 6 Programie Ramowym, umożliwiającego zorganizowanie się partnerów w krajowe konsorcja. Przyczyniło się to do wzmocnienia roli narodowych infrastruktur gridowych, co z kolei miało pozytywny wpływ na Europejską Strukturę Badawczą (ERA).

Największe w Polsce ośrodki superkomputerowo-sieciowe: ACK Cyfronet AGH, ICM UW w Warszawie, PCSS w Poznaniu, WCSS we Wrocławiu i TASK w Gdańsku już w 2006 roku podjęły rokowania mające na celu utworzenie „polskiego gridu" i w styczniu 2007 roku zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Konsorcjum PL-Grid. Konsorcjum to było  uczestnikiem Projektu EGEE-III, a instytucją wiodącą było ACK Cyfronet AGH.

Konsorcjum PL-Grid nie zostało jednak powołane wyłącznie w celu wzięcia udziału w projekcie EGEE-III. Zakres działania Konsorcjum PL-Grid był i jest bardzo szeroki, zarówno w projektach i inicjatywach krajowych jak i zagranicznych.

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH pełniło w projekcie funkcję koordynatora Regionalnego Centrum Operacyjnego.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 634 17 66
Strona WWW:

https://cordis.europa.eu/project/id/031688