Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt UrbanFlood

Akronim: UrbanFlood
Pełna nazwa: UrbanFlood
Logotyp:
Czas trwania: 1.12.2009 r. - 30.11.2012 r.
Cel: Celem projektu było stworzenie uniwersalnej informatycznej platformy usługowej, dostępnej on-line dla systemów wczesnego ostrzegania (ang. EWS – Early Warning System) przed skutkami klęsk żywiołowych, zdolnej do przetwarzania danych pochodzących z wielkoskalowych sieci sensorów za pośrednictwem Internetu.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH w projekcie UrbanFlood uczestniczyło w zespołach roboczych:
  • rozwijających aplikacje i narzędzia www do symulacji i wizualizacji zjawisk powodziowych oraz wspomagania decyzji w sytuacji zagrożenia powodziowego – w ramach pakietu WP4,
  • tworzących technologię Wspólnej Przestrzeni Informacyjnej (ang. Common Information Space) – jako leader zespołu WP5,
  • opracowujących bazowe technologie wirtualizacji i dostępu do pojedynczych zasobów obliczeniowych i aplikacji przy pomocy mechanizmu wtyczek (plug-in) – w ramach pakietu WP6.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:

http://urbanflood.eu/Pages/default.html