Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt gSLM

Akronim: gSLM
Pełna nazwa: Service Delivery and Service Level Management in Grid Infrastructures
Logotyp:
Czas trwania: 1.09.2010 r. - 31.08.2012 r.
Cel:

Celem projektu gSLM było wypracowanie rozwiązań z zakresu zarządzania jakością usług (ang. Service-Level Management – SLM), możliwych do zastosowania w e-infrastrukturze. Rozwiązania takie miały na celu wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu e-infrastruktury, tak aby stała się ona bardziej przyjazna użytkownikowi (m. in. przez optymalizację wykorzystania zasobów uwzględniającą zdefiniowane przez użytkownika kryteria), a także łatwiejsza w zarządzaniu. Osiągnięcie tego celu ułatwiło grono ekspertów zebranych do realizacji projektu, mających doświadczenie zarówno w budowie systemów gridowych, jak i we wprowadzaniu systemów zarządzania usługami.

W wyniku projektu:

  • opracowano analizę oraz plan działania w zakresie wprowadzania mechanizmów zarządzania usługami,
  • zidentyfikowano obszary badawcze interesujące z punktu widzenia perspektyw rozwoju nowych typów e-infrastruktury.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH w projekcie gSLM :
  • uczestniczyło w organizacji konferencji naukowych w ramach pakietu 2,
  • wspiarało akcję promocyjną projektu i kierowało ją w kierunku polskich infrastruktur gridowych oraz gridu budowanego przez Europejską Inicjatywę Gridową (EGI.org) – w ramach pakietu 3,
  • współpracowało z partnerami przy tworzeniu modelu ontologicznego SLM i w opisywaniu przypadków użycia SLM w infrastrukturach PL-Grid oraz EGI.org – pakiet 4,
  • koordynowało prace w pakiecie 5, zajmującym się identyfikacją oraz oceną istotności wymagań dotyczących SLM w e-infrastrukturach,
  • uczestniczyło w pracach nad strategicznym planem działania we wprowadzaniu SLM do e-infrastruktur, będącym głównym rezultatem projektu – w ramach pakietu 6.6.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:

https://cordis.europa.eu/project/id/261547