Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt FedSM

Akronim: FedSM
Pełna nazwa: Service Management in Federated e-Infrastructures
Logotyp:
Czas trwania: 1.09.2012 r. - 31.08.2015 r.
Cel: Celem projektu było przystosowanie standardów i dobrych praktyk ITSM (dot. zarządzania usługami IT) do infrastruktur federacyjnych. Działania projektu obejmowały aspekty zarządzania i szkolenia personelu (ścieżka szkoleniowa), zarządzania procesami oraz technologie wspomagające.

Infrastruktury federacyjne gromadzą heterogeniczne organizacje i zasoby, które dostarczają użytkownikom końcowym usług o wysokiej wartości, ale także stwarzają szczególne wyzwania w zakresie zarządzania i organizacji. Projekt FedSM starał się sprostać tym wyzwaniom poprzez realizację trzech konkretnych celów:

  • opracowanie standardu zarządzania usługami w federacyjnych e-infrastrukturach w oparciu o najlepsze praktyki i standardy międzynarodowe ITSM,
  • wykorzystanie tego standardu jako podstawy do interwencji u trzech dostawców e-infrastruktury federacyjnej, w celu wsparcia bardziej efektywnego zarządzania usługami; w ramach tych interwencji zapewniane będą usługi doradcze umożliwiające wspieranie rozwoju i doskonalenia odpowiednich procesów, ról personelu i narzędzi,
  • wykorzystanie uzyskanej w ten sposób wiedzy do utworzenia bazy wiedzy, wspierającej inne e-infrastruktury federacyjne w procesie ulepszania zarządzania usługami.
Rola Cyfronetu: Projekt FedSM podzielony jest na 6 pakietów, w których ACK Cyfronet AGH koordynował Pakiet 6 i uczestniczył w następujących pakietach:
  • Pakiet 3: Ramy konceptualne i wytyczne dla Zarządzania Usługami IT. Ten pakiet był odpowiedzialny za określenie ram konceptualnych modelu wiążącego ze sobą składniki środowiska sfederowanej infrastruktury z procesami Zarządzania Usługami IT. Zespół ACK Cyfronet AGH pracował nad stworzeniem podstawowego zbioru procesów i interakcji, stanowiących rdzeń Zarządzania Usługami IT w ośrodku pracującym w ramach federacji.
  • Pakiet 4: Ludzie – edukacja i szkolenie z Zarządzania Usługami IT. Celem tego pakietu było przygotowanie i organizacja szkoleń dla osób wprowadzających i usprawniających procesy Zarządzania Usługami IT. W Pakiecie 4 ACK Cyfronet AGH kontrybuował do rozwoju profesjonalnego programu podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji.
  • Pakiet 5: Procesy – konsultacja i wsparcie w zakresie wprowadzania procesów Zarządzania Usługami. W Pakiecie 5 realizowano współpracę z ośrodkami będącymi w federacji, w celu dopasowania modelu Zarządzania Usługami IT i wprowadzenia zmian, których wymagano. Zespół ACK Cyfronet AGH zajmował się identyfikacją i oceną dojrzałości stosowanych praktyk, ich zgodnością z modelem i poszukiwaniem rejonów zarządzania wymagających usprawnień.
  • Pakiet 6: Technologia – konsultacja i wsparcie w zakresie wyboru i instalacji narzędzi do Zarządzania Usługami. Pakiet 6 miał na celu wskazanie najlepszych rozwiązań narzędziowych i technologicznych, wspierających wprowadzenie wypracowanego modelu Zarządzania Usługami IT w sfederowanej e-Infrastrukturze. ACK CYFRONET AGH koordynował prace partnerów w Pakiecie 6 poczynając od oceny obecnych narzędzi na rynku, poprzez zidentyfikowanie potencjalnych korzyści, a kończąc na pomocy w pracach wdrożeniowych.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:

http://www.fedsm.eu/