Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PROGRESS

Akronim: PROGRESS
Pełna nazwa: Polish Research on Grid Environment for SUN Servers
Logotyp:
Czas trwania: 1.12.2002 r. - 31.12.2003 r.
Cel: Celem projektu było stworzenie środowiska umożliwiającego zlecanie obliczeń realizowanych przez klaster komputerów SUN. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem polskich placówek naukowo-badawczych oraz firmy SUN Microsystems. W ramach projektu:
  • zrealizowano środowisko gridowo-portalowe dla obliczeń dużej mocy w klastrze komputerów Sun obejmujące: portal obliczeniowy, migrujący desktop, dostawcę usług gridowych, system zarządzania danymi, broker zasobów obliczeniowych, moduł wizualizacyjny oraz system bezpieczeństwa oparty na mechanizmie aktywnej detekcji intruzów,
  • utworzono instalację pilotową rozproszonego środowiska Gridu w sieci optycznej PIONIER,
  • powołano w PCSS Sun Center of Excellence in New Generation Networks, Grids and Portals.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH było jednym z trzech partnerów projektu.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.krakow.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55