Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt Telemedycyna

Akronim: Telemedycyna
Pełna nazwa: Krakowskie Centrum Telemedycyny i Medycyny Zapobiegawczej
Logotyp:
Cel: Projekt miał na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w celu usprawnienia funkcji realizowanych codziennie przez placówki medyczne.

Nieuniknionym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest wymiana informacji pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia na różnych poziomach referencyjnych. Konsultacja realizowana w sposób klasyczny wiąże się z koniecznością przewozu chorego, często także towarzyszącego lekarza, oraz dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami ochrony zdrowia. Realizacja konsultacji przy pomocy łączy telekomunikacyjnych zapewniających odpowiednią jakość przekazu pozwala przyspieszyć ten proces. Telekonsultacje niosą ze sobą poważne oszczędności, wynikające m.in. z ograniczenia transportu oraz optymalizacji wykorzystania czasu personelu medycznego. W sytuacjach nagłych, telekonsultacja może choremu uratować życie.

Do czasu rozpoczęcia projektu, wykorzystanie systemów telematycznych w ochronie zdrowia było sporadyczne i dość przypadkowe. W ramach projektu tworzone były zręby systemu teleinformatycznego pozwalające realizować zadania z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu krążenia i oddechowego.

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH było koordynatorem projektu.