Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt SGIGrid

Akronim: SGIGrid
Pełna nazwa: Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI
Logotyp:
Czas trwania: 1.12.2002 r. - 30.11.2005 r.
Cel: Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji i implementacja nowoczesnych, szerokopasmowych usług zdalnego udostępniania kosztownych urządzeń laboratoryjnych, zapasowego centrum obliczeniowego dla IMiGW oraz usługi zdalnej wizualizacji danych. Wymienione usługi bazować miały na ogólnopolskim środowisku do obliczeń dużej skali oraz zaawansowanej wizualizacji.

Dzięki realizacji projektu użytkownicy polskich centrów obliczeniowych uzyskali dostęp do dużej, zagregowanej mocy obliczeniowej, co przyczyniło się do uzyskania oszczędności wynikających z lepszego wykorzystania licencji oprogramowania oraz zrównoważonego wykorzystania mocy obliczeniowych, a także niewymierne oszczędności wynikające z powstania zapasowego centrum obliczeniowego dla IMiGW, realizującego System Monitoringu i Osłony Kraju.

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH było koordynatorem projektu.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.krakow.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW: https://www.wcss.wroc.pl/projekty/19/sgigrid