Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PLATON

Akronim: PLATON
Pełna nazwa: Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych
Logotyp:  
Czas trwania: 1.07.2008 r. - 25.07.2012 r.
Cel: Projekt PLATON zakładał stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Do usług tych należały:
  1. Usługi wideokonferencji: realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwiłby zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewnił możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.
  2. Usługi eduroam: prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych, bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej.
  3. Usługi kampusowe: zbudowane w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach, wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi.
  4. Usługi powszechnej archiwizacji: udostępnione w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, była jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów i akademii medycznych.
  5. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD: udostępniona środowisku naukowemu krajowa platforma dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH było jednym z 22 partnerów projektu.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.krakow.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW: http://www.platon.pionier.net.pl/online/