Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt NewMAN

Akronim: NewMAN
Pełna nazwa: Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN
Logotyp:
Czas trwania: 1.02.2009 r. - 30.06.2012 r.
Cel: Celem projektu była rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej, wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER. Cel ten został osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, jakimi były:
  1. Doposażenie sprzętowe 21 jednostek (zakup urządzeń sieciowych) – sieci miejskich MAN, dla zapewnienia i utrzymania najwyższych standardów światowych w zakresie infrastruktury sieciowej przeznaczonej dla jednostek naukowych podłączonych do sieci miejskich MAN na terenie całego kraju.
  2. Rozbudowa infrastruktury sieciowej wpływająca na rozszerzenie możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci MAN.
  3. Rozbudowa infrastruktury sieciowej umożliwiająca podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości.
  4. Wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH było jednym z 21 partnerów projektu (sygnatariuszy porozumienia podpisanego pomiędzy 21 członkami Konsorcjum PIONIER).
Kontakt: e-mail: cyfronet at cyfronet.krakow.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW: http://www.newman.pionier.net.pl/online/