Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PL-Grid

Akronim: PL-Grid
Pełna nazwa: Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid
Logotyp:
Czas trwania: 1.01.2009 r. - 30.04.2012 r.
Cel: W ramach projektu PL-Grid została zbudowana Polska Infrastruktura Gridowa, w celu dostarczenia polskiej społeczności naukowej platformy informatycznej opartej na klastrach komputerów, służących e-Science w różnych dziedzinach. Infrastruktura wspiera badania naukowe poprzez integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych prowadzonych przez geograficznie rozproszone zespoły. Infrastruktura PL-Grid umożliwia polskim naukowcom prowadzenie badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerów oraz zapewnia wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH pełniło w projekcie PL-Grid następujące funkcje:
  • koordynatora projektu,
  • koordynatora działań Biura Projektu (Biuro znajdowało się w siedzibie ACK Cyfronet AGH),
  • koordynatora Zespołu Promocji,
  • koordynatora Zadania 3 „Centrum Operacyjne", którego celem było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania e-infrastruktury oraz koordynacja wykorzystania zasobów udostępnianych w ramach różnych typów tej infrastruktury, w tym do celów produkcyjnych i badawczych.
ACK Cyfronet AGH brało także udział w pozostałych zadaniach projektu:
  • "Infrastruktura sprzętowa"  (zadanie koordynowane przez CI TASK, Gdańsk),
  • "Rozwój oprogramowania e-infrastruktury i narzędzi użytkownika" (zadanie koordynowane przez PCSS, Poznań),
  • "Szkolenia i wsparcie użytkowników" (zadanie koordynowane przez ICM UW, Warszawa),
  • "Bezpieczeństwo infrastruktury" (zadanie koordynowane przez WCSS, Wrocław).
Kontakt: Biuro Projektu
e-mail: biuro at plgrid.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 207
http://projekt.plgrid.pl/kontakt
Strona WWW: http://projekt.plgrid.pl/