Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PLGrid Plus

Akronim: PLGrid Plus
Pełna nazwa: Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus
Logotyp:
Czas trwania: 1.10.2011 r. - 31.05.2015 r.
Cel: Projekt PLGrid Plus wspierał informatycznie zespoły naukowców polskich w prowadzeniu badań naukowych i jednocześnie umożliwił szerszą współpracę między tymi zespołami, a także współpracę międzynarodową w obszarze e-Science.

Przygotowanie specyficznych środowisk obliczeniowych, czyli rozwiązań, usług i poszerzonej infrastruktury obliczeniowej wraz z oprogramowaniem, dostosowanych do potrzeb różnych grup naukowców, było najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach PLGrid Plus. Nowe usługi stanowiły istotne rozszerzenie budowanej w Polsce od roku 2008 infrastruktury PL-Grid.

W pierwszej kolejności, domenowo-specyficzne rozwiązania tworzone były dla 13 grup użytkowników spośród strategicznych dziedzin i ważnych tematów w Nauce Polskiej: AstroGrid-PL, HEPGrid, Nanotechnologie, Akustyka, Life Science, Chemia kwantowa i fizyka molekularna, Ekologia, SynchroGrid, Energetyka, Bioinformatyka, Zdrowie, Materiały, Metalurgia. W dalszej kolejności, Projekt przewidywał uruchomienie usług wsparcia, adaptacji i szkoleń dla innych grup użytkowników.

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH pełnił w projekcie PLGrid Plus następujące funkcje:
  • koordynatora projektu,
  • koordynatora działań Biura Projektu (Biuro znajdowało się w siedzibie ACK Cyfronet AGH),
  • koordynatora Zespołu Promocji,
  • koordynatora Zadania 3 „Produkcyjne wsparcie nowych usług", którego celem była budowa, wdrożenie i utrzymanie na poziomie produkcyjnym nowych usług oczekiwanych przez użytkowników oraz usług koniecznych dla Gridów Dziedzinowych. Usługi te wprowadzano przy zastosowaniu procedur zapewniających stabilność infrastruktury oraz bezpieczeństwa operacyjnego. W celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych usług wprowadzono System Gwarancji Jakości Usług. Wszystkie wprowadzone usługi rozszerzyły i usprawniły działanie Centrum Operacyjnego PL-Grid.
ACK Cyfronet AGH brało także udział w pozostałych zadaniach Projektu:
  • „Rozbudowa bazy sprzętowej" – prace związane z zakupem, wdrożeniem i administracją lokalną zasobów sprzętowych (zadanie koordynowane przez WCSS, Wrocław),
  • „Budowa pilotowych gridów dziedzinowych i tematycznych" – prace związane z budową środowisk i usług dla trzynastu pilotowych dziedzin nauki (zadanie koordynowane przez CI TASK, Gdańsk),
  • „Integracja nowych grup e-Nauki" – działania związane z identyfikacją i wsparciem nowych grup użytkowników, łącznie z usługą dostosowywania aplikacji i szkoleniami (zadanie koordynowane przez ICM UW, Warszawa),
  • „Nowe usługi infrastruktury" – działania obejmujące określenie wspólnych wymagań różnych gridów dziedzinowych i wypracowanie nowych usług, które przyczynią się do unowocześnienia i rozwoju infrastruktury (zadanie koordynowane przez PCSS, Poznań).
Kontakt: Biuro Projektu
e-mail: biuro (at) plgrid.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 207
http://www.plgrid.pl/projekty/plus/o_projekcie/wazne_kontakty
Strona WWW:
http://www.plgrid.pl/plus