Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Aktualne projekty krajowe

logo projektu EuroHPC PL EuroHPC PL

Celem projektu jest budowa specjalistycznej infrastruktury ogólnego przeznaczenia na potrzeby obliczeń wielkoskalowych umożliwiającej podejmowanie wyzwań badawczych w kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki obszarach. Projekt jest polskim etapem rozwoju programu EuroHPC.

Szczegóły

Panda3

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz umiędzynarodowienie działalności jednostek naukowych, poprzez wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Szczegóły

Krajowy Magazyn Danych

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi, a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej e-infrastruktury.

Szczegóły

EPOS TCS AH PL

Projekt TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych dotyczy aktywności partnerów konsorcjum EPOS TCS AH w ramach EPOS ERIC (European Plate Observing System), którego członkiem jest Polska. EPOS to program integracji infrastruktur badawczych, który służy multidyscyplinarnym badaniom procesów zachodzących w skorupie ziemskiej. TCS AH reprezentuje jedną z dziesięciu dziedzin w EPOS. Misją konsorcjum TCS AH, złożonego z 12 instytucji z 8 krajów jest integracja zasobów, danych i aplikacji służących badaniom zagrożeń sejsmicznych i innych zagrożeń geofizycznych spowodowanych eksploatacją zasobów ziemi.

Szczegóły

PIONIER-LAB

Projekt zakłada budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER. Głównym celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie platform dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą.

Szczegóły

logo projektu PRACE-LAB2 PRACE-LAB 2

Celem bezpośrednim projektu PRACE-LAB2 jest budowa specjalistycznej e-infrastruktury przetwarzania danych, umożliwiającej optymalne wykorzystanie usług specjalistycznych oraz nowej generacji służących do stymulowania nowych obszarów zastosowań w nauce, gospodarce, edukacji oraz życiu społecznym.

Szczegóły

EPOS PL +

W ramach projektu zostaną zwiększone funkcjonalności infrastruktury badawczej EPOS-PL. Powstanie nowe Centrum Infrastruktury Badawczej, nowy poligon pomiarowy oraz WNiP: „Platforma IT do badań metodami Sztucznej Inteligencji (EPOS-AI)".

Szczegóły

PRACE-LAB

Celem projektu jest wytworzenie usług infrastruktury obliczeniowej oraz składowania danych na potrzeby projektu PRACE w ramach 6-ciu dedykowanych laboratoriów.

Szczegóły