Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Konkurs nr PLL/2023/04 na granty obliczeniowe dla naukowców z Polski realizowane na superkomputerze LUMI

ACK Cyfronet AGH ogłasza kolejny konkurs na granty obliczeniowe na dostęp do zasobów CPU i GPU na superkomputerze LUMI, adresowany do polskich naukowców.

Przydział grantów na LUMI realizowany będzie za pośrednictwem Portalu PLGrid.

Superkomputer LUMI jest jedną z najszybszych maszyn obliczeniowych świata i oferuje szybkość obliczeniową rzędu 375 PetaFlop/s (375 *1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Jest efektem współpracy konsorcjum LUMI, w skład którego wchodzi 10 europejskich państw na czele z Finlandią. Szczegółowe informacje na temat superkomputera LUMI znajdują się na stronie https://www.lumi-supercomputer.eu/

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane wyłącznie w języku angielskim. Wnioski na grant obliczeniowy można składać za pośrednictwem Portalu PLGrid, wykorzystując przygotowany formularz wniosku, dostępny pod adresem https://grants.plgrid.pl/, w zakładce Granty/Grant LUMI. Do zgłoszenia wniosku wymagane jest posiadanie konta i aktywnej afiliacji pracownika jednostki naukowej w Portalu PLGrid. Ocena i wyłonienie najlepszych wniosków odbędzie się w oparciu o kryteria formalne, techniczne i naukowe, zgodnie z Regulaminem konkursu dostępnym pod adresem www.cyfronet.pl/lumi oraz zapisami "Procedury przydzielania czasu obliczeniowego na superkomputerze LUMI dla naukowców z Polski" (https://www.cyfronet.krakow.pl/zalacznik/8149).

Maksymalne wartości metryk wnioskowanych zasobów*

Metryka

  Wartość

CPU

  20 000 000 CPUh

GPU

  1 000 000 GPUh

Storage

  10 000 000 TBh

*w przypadku zapotrzebowania na większe zasoby prosimy o kontakt przez https://helpdesk.plgrid.pl

Harmonogram konkursu (aktualizacja z 7.09.2023)

  • 6.06 - 5.07.2023 – przyjmowanie wniosków konkursowych
  • do 31.08.2023 – ogłoszenie wyników konkursu
  • do 7.09.2023 – akceptacja wysokości przyznanych zasobów
  • do 15.09.2023 – dostęp do superkomputera LUMI dla autorów najlepiej ocenionych wniosków

Ewentualne pytania prosimy zgłaszać przez https://helpdesk.plgrid.pl lub kierować na adres e-mail: helpdesk [at] plgrid.pl.