Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Gaussian

Gaussian jest systemem przeznaczonym do obliczeń orbitali molekularnych przy użyciu metod półempirycznych i ab initio. Gaussian służy do określania wielu własności molekuł i reakcji, włączając w to:

 • energię i strukturę molekularną
 • energię i strukturę stanów przejściowych
 • częstotliwość drgań widma IR i Ramana
 • własności termochemiczne
 • energię wiązań i reakcji
 • orbitale molekularne
 • ładunki atomowe
 • momenty multipolowe
 • osłanianie NMR i wrażliwość magnetyczną
 • powinowactwo elektronowe i potencjały jonizacyjne
 • polaryzowalność i hyperpolaryzowalność
 • potencjały elektrostatyczne i gęstość elektronową

Obliczenia mogą być prowadzone na układach w stanie gazowym lub roztworach, w stanie podstawowym lub stanie wzbudzonym.

Gaussian jest potężnym narzędziem do analizy wpływu podstawników, badania mechanizmów reakcji, obliczeń powierzchni energii potencjalnej i energii wzbudzenia.

Strona producenta: www.gaussian.com