Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

PGI CDK

Portland Group Logo PGI CDK (ang. Cluster Development Kit Software) jest zbiorem kompilatorów i narzędzi, pomagających w budowaniu dużych aplikacji naukowych w klastrach obliczeniowych. PGI CDK dla systemu Linux zawiera wstępnie skonfigurowane wersje MPI do sieci Ethernet i InfiniBand.

W skład PGI CDK wchodzą:

 • PGFORTRAN™ – kompilator Fortran 95/03 z natywnym OpenMP i rozszerzeniami CUDA
 • PGF77® – kompilator FORTRAN 77 z natywnym OpenMP
 • PGHPF® – kompilator HPF
 • PGCC® – kompilator C z OpenMP
 • PGC++® – kompilator C++ z OpenMP
 • PGDBG® – graficzny debugger dla MPI i OpenMP
 • PGPROF® – graficzny analizator statystyczny dla jednowątkowych i wielowątkowych aplikacji OpenMP/MPI.

Strona producenta: www.pgroup.com/products/pgicdk.htm
Dokumentacja producenta: www.pgroup.com/resources/docs.htm
Sposób użycia:

 • komputer mars: plik READ.ME
  • man pgf77 – kompilator Fortran 77
  • man pgf90 – kompilator Fortran 90
  • man pghpf – kompilator HPF
  • man pgcc – kompilator C
  • man pgCC – kompilator C++
  • man pgdbg – opis  wywołania debuggera
  • man pgprof – opis użycia analizatora wykonywania aplikacji
 • komputer zeus: kdm.cyfronet.pl/portal/Portland