Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ANSYS Fluent

ANSYS Fluent logo

ANSYS Fluent – oprogramowanie do obliczeniowej mechaniki płynów. Od 2010 r. solver Fluent jest częścią pakietu Ansys Academic Research CFD, który zawiera także solver CFX i środowisko Workbench 2.

ANSYS Fluent pozwala na modelowanie wszelkich zjawisk związanych z przepływami (spalanie, turbulencja, przepływy wielofazowe, reakcje chemiczne, przewodzenie ciepła, radiacja, itp.). ANSYS Fluent z nowoczesnym interfejsem użytkownika, zintegrowany na platformie Workbench, daje ogromne możliwości prowadzenia szybkiej i wydajnej optymalizacji produktu.

Programy ANSYS Fluent są dostępne w wersji zrównoleglonej na platformy wieloprocesorowe oraz w sieci lokalnej, dzięki czemu czas obliczeń można wydatnie skrócić.

ANSYS Fluent posiada budowę modułową. W połączeniu z integracją ze środowiskiem WB, użytkownik może przechodzić kolejne etapy prowadzenia symulacji w poszczególnych modułach:

  • ANSYS DesignModeler – budowa/przygotowanie geometrii
  • ANSYS Meshing – budowa siatki
  • Fluent-Pre – definicja modelu
  • Fluent-Solver – moduł rozwiązujący
  • CFD-Post – zewnętrzny postprocesor

(na podstawie informacji ze strony http://www.mesco.com.pl/)

Strona producenta: www.ansys.com
Dokumentacja producenta dostępna jest tylko dla licencjonowanych użytkowników na portalu użytkowników.

W ACK CYFRONET AGH  oprogramowanie ANSYS Fluent zainstalowane jest w ramach Krajowej Licencji Akademickiej (Academic Research) koordynowanej przez ICM w Warszawie, gdzie również znajduje się serwer licencji.