Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Mathematica

Mathematica logo

Mathematica firmy Wolfram Research Inc. jest jednym z najlepszych systemów do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz graficznej prezentacji otrzymanych wyników.

Obliczenia symboliczne i numeryczne obejmują:

 • algebrę liniową
 • liczby zespolone
 • rozwiązywanie równań i układów równań
 • różniczkowanie i całkowanie
 • aproksymacje i interpolacje
 • optymalizacje
 • transformaty Fouriera i Laplace'a
 • równania różniczkowe i cząstkowe
 • analizę wektorową
 • funkcje specjalne.

Funkcje graficzne systemu Mathematica umożliwiają tworzenie:

 • wykresów funkcji i danych pomiarowych
 • wykresów dwu- i trójwymiarowych
 • wykresów warstwicowych i cieniowanych
 • wielościanów
 • powierzchni obrotowych
 • pól wektorowych
 • animacji.

System Mathematica posiada własny język programowania, pozwalający w pełni wykorzystać dostępne narzędzia. Można również, korzystając z interfejsu MathLink, przyłączyć programy napisane w języku C.
Z systemem Mathematica współpracują dodatkowe moduły, realizujące obliczenia z różnych dziedzin. System Mathematica jest dostępny na wielu platformach sprzętowych i pracuje w różnych systemach operacyjnych.

Strona producenta: www.wolfram.com/Mathematica

Dokumentacja producenta: reference.wolfram.com/mathematica/guide/Mathematica.html

Oprogramowanie dostępne w katalogu aplikacji PLGrid.