Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Zasady korzystania z zasobów obliczeniowych

  1. Zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH, w tym komputery dużej mocy obliczeniowej, wchodzą w skład infrastruktury PLGrid.
  2. Osoby, które chciałyby korzystać z zasobów obliczeniowych PLGrid, proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Portalu PLGrid.
  3. Wiele przydatnych informacji znajduje się w Podręczniku Użytkownika. Zawarto w nim porady nt. zakładania i konfiguracji konta, korzystania z dostępnego oprogramowania, a także opis środowiska pracy i wskazówki ułatwiające korzystanie z zasobów PLGrid.
  4. Konto dostępowe do zasobów infrastruktury PLGrid uzyskuje się w sposób elektroniczny poprzez rejestrację w Portalu PLGrid.
  5. Dostęp do zasobów jest realizowany poprzez granty obliczeniowe, określające zapotrzebowanie na konkretny rodzaj zasobu (CPU, GPU, storage) oraz czas ich dostępności dla użytkownika.
  6. Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania w swoich publikacjach informacji o wykonaniu obliczeń w ramach infrastruktury PLGrid oraz cyklicznego rozliczania przyznanych grantów. Więcej informacji w Podręczniku Użytkownika.
  7. Bieżące informacje eksploatacyjne, systemowe i software'owe dostępne są poprzez motd ("message of the day"), czyli komunikaty wyświetlane przy logowaniu na klaster.
  8. Osoby posiadające konto w infrastrukturze PLGrid prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań poprzez system Helpdesk. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta, mogą pisać bezpośrednio na adres: helpdesk@plgrid.pl.