Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Oracle - system zarządzania relacyjną bazą danych

Dla użytkowników ACK CYFRONET AGH udostępniona jest baza  Oracle. Zgodnie z licencją, wszystkie produkty Oracle‘a zakupione przez ACK CYFRONET AGH przeznaczone są do prac naukowych i dydaktycznych i nie mogą być wykorzystywane dla celów komercyjnych. ACK CYFRONET AGH należy do sieci Oracle Partner Network.

Aby uzyskać konto użytkownika bazy danych na serwerze Oracle, należy wypełnić KARTĘ UŻYTKOWNIKA BAZY DANYCH ORACLE i dostarczyć ją do Działu Użytkowników Komputerów Dużej Mocy ACK CYFRONET AGH.

Praca z bazą danych

Do komunikowania się użytkownika z serwerem bazy danych należy na swoim komputerze PC zainstalować oprogramowanie klienta Oracle, do pobrania ze strony www.oracle.com. W skład oprogramowania klienta wchodzi m. in. program SQL*Plus lub SQLDeveloper, za pomocą których można wykonywać operacje w bazie danych.

Dokumentacja

Komplet dokumentacji znajduje się pod adresem docs.oracle.com.


Data aktualizacji: 11 grudnia 2017