Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Laboratorium Przetwarzania Danych

Laboratorium Przetwarzania Danych projektuje i wdraża dedykowane aplikacje i platformy software'owe dla zastosowań w różnych dziedzinach nauki. Laboratorium tworzą specjaliści w zakresie architektur oprogramowania, programowania Front-end i Back-end, projektowania interfejsów użytkownika i user experience, DevOps, testowania, analityki wymagań. Kierunkami specjalizacji zespołu są przede wszystkim:

  • opracowywanie nowatorskich metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych,
  • rozwój technologii wspierających przetwarzanie danych otwartych,
  • integracja systemów przetwarzania danych i wiedzy z istniejącymi repozytoriami i e-infrastrukturami.

Laboratorium nawiązuje współpracę z renomowanymi jednostkami naukowymi i badawczymi w ramach polskich i międzynarodowych projektów. Efektami współpracy są między innymi:

  • Budowa Portalu Sat4Envi, udostępniającego dane satelitarne z programu Copernicus. Portal umożliwia wyszukiwanie, oglądanie, zamawianie i pobieranie danych satelitarnych oraz ich produktów pochodnych z poziomu przeglądarki internetowej.
  • Opracowanie i utrzymanie Portalu EOSC w ramach serii projektów związanych z European Open Science Cloud (EOSC). Portal zapewnia dostęp do zasobów wielu europejskich e-infrastruktur i infrastruktur badawczych za pomocą zunifikowanego systemu uwierzytelniania użytkownika. Działania EOSC skupiają się wokół realizacji paradygmatu Open Science (otwartej nauki).

Zespół Laboratorium był również zaangażowany w tworzenie Portalu PLGrid, udostępniającego naukowcom wiele pakietów oprogramowania, bibliotek i narzędzi naukowych. W 2022 roku z LPD wyodrębiono Laboratorium Interdyscyplinarnych Obliczeń Naukowych.

Kontakt: Roksana Wilk, r.wilk (at) cyfronet.pl