Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Dzień Otwarty 2023

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH corocznie organizuje Dzień Otwarty dla środowiska naukowego Krakowa i Małopolski. W ramach spotkania prezentowane są najnowsze kierunki rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, nowe technologie oprogramowania oraz działalność naszego Centrum; jego zasoby sprzętowe, oprogramowanie i oferowane usługi. Tradycyjnie, podczas Dnia Otwartego prezentują swoje prace również laureaci konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH.

Termin

20 listopada 2023

Miejsce

Wykłady i prezentacje odbędą się w auli AGH w budynku A0 przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Cele wydarzenia

  • Informacja o działalności Cyfronetu, a także zasobach sprzętowych, oprogramowaniu i prowadzonych projektach
  • Przedstawienie najnowszych kierunków rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, w tym również zasobów pozwalających na wykonywanie obliczeń kwantowych
  • Przedstawienie możliwości obliczeniowych superkomputerów i ich zastosowania do analizy wyników badań, symulacji, wizualizacji i równoległej analizy ogromnych zbiorów danych (big data)
  • Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH i prezentacje laureatów
  • Konsultacje, dyskusje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu
  • Spotkanie z przedstawicielami producentów sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH

Program

9:00 - 10:30 Sesja S1
9.00 Otwarcie, prof. Marek Gorgoń, Prorektor ds. Nauki AGH
9.10 Jaka moc dla polskiej nauki w ACK Cyfronet AGH, prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH
9:40 EuroHPC PL - wielkoskalowe i kwantowe zasoby obliczeniowe w infrastrukturze PLGrid, dr Mariusz Sterzel, Laboratorium Obliczeń Kwantowych, Cyfronet
9:55 Helios i Faeton - nowe możliwości dla HPC i AI, Marek Magryś, Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH
10:15 Nowa infrastruktura pamięci masowych w Cyfronecie, Adrian Marszalik, Dział Pamięci Masowych, Cyfronet
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 Sesja S2
11:00 EOSC - infrastruktury i technologie wspomagające otwartą naukę w Europie, Roksana Wilk, Laboratorium Przetwarzania Danych, Cyfronet
11:15 Onedata - platforma do zarządzania i archiwizacji danych, dr Łukasz Dutka, Laboratorium Technologii Chmurowych, Cyfronet
11:30 CyfroVet - wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w weterynarii, dr hab. inż., prof. AGH, Paweł Russek, Laboratorium Akceleracji Obliczeń i Sztucznej Inteligencji, Cyfronet
11:45 Virtual Human Twin, dr inż. Marian Bubak, Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie, Cyfronet
12:00 - 12:20 Przerwa kawowa
12:20 - 13:20 Sesja S3
12:20 Use of AI in scientific workflow. Intel's approach: hardware, tools, examples, Jacek Hadrys, Nikolay Mester, Intel
12:50 Exascale platform characteristics – HPE Cray EX 4000, Marc Simon, HPE
13:20 - 14:15 Sesja S4
13:20 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Cyfronetu oraz wręczenie nagród dla laureatów
Prezentacje laureatów (w kolejności alfabetycznej):
13:35 Anomalous stochastic dynamics in the underdamped regime, dr Karol Capała, UJ
13:45 Badanie struktury elektronowej, oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa materiałów zawierających ciężkie pierwiastki, dr inż. Sylwia Gutowska, AGH
13:55 Diffusion and reactions under crowding: Theory and simulations, dr Tomasz Skóra, Instytut Chemii Fizycznej PAN
14:05 Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych, dr inż. Przemysław Zaręba, PK
14:15 Lunch

Program do pobrania w pliku PDF

Rejestracja i uczestnictwo

Wstęp wolny, wydarzenie jest ogólnodostępne. Niemniej zapraszamy do rejestracji pod adresem: https://events.plgrid.pl/e/doack2023