Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Cyfronet AGH dołącza do projektu Fortissimo Plus (FFPlus)

Projekt FFplus ma na celu zapewnienie MŚP zasobów i wsparcia, których te potrzebują do testowania nowych zastosowań HPC i sztucznej inteligencji (AI).

Wysokowydajne obliczenia (HPC) i sztuczna inteligencja (AI) są obecnie traktowane jako technologie transformacyjne, które mogą znacząco zwiększyć konkurencyjność przemysłu i przynieść liczne korzyści gospodarcze i społeczne.

W tym kontekście nowo uruchomiony projekt FFplus będzie wspierał i wzmacniał pozycję MŚP, zajmując się aspektami technicznymi, ułatwiając dostęp do zasobów EuroHPC, pomagając w zadaniach administracyjnych, rozwoju biznesu i działaniach informacyjnych.

FFplus ogłosi sześć otwartych konkursów, w których zaprosi europejskie MŚP do składania wniosków dotyczących eksperymentów biznesowych i badań nad innowacjami, które wykażą korzyści płynące z HPC i generatywnej sztucznej inteligencji. Wybrani wnioskodawcy otrzymają finansowanie na rozpoczęcie działalności i wsparcie od FFplus w celu przeprowadzenia tych eksperymentów.

Pomyślne wdrożenie technologii będzie promowane poprzez historie sukcesu, które będą koncentrować się na korzyściach biznesowych dla MŚP podczas wdrażania HPC lub generatywnej sztucznej inteligencji w ich procesach biznesowych.

FFplus opiera się na metodach i osiągnięciach serii projektów Fortissimo, które pozostawiły nieocenioną spuściznę w europejskim środowisku HPC i biznesowym. Począwszy od Fortissimo (2013-2016), Fortissimo 2 (2015-2018) i FF4EuroHPC (2020-2023), przeprowadzono ponad 130 eksperymentów z udziałem 330 partnerów, co zaowocowało 120 sukcesami. Sukcesy te zachęciły podmioty z całego europejskiego przemysłu do wdrożenia nowych technologii cyfryzacji w produkcji (Przemysł 4.0) oraz do opracowania nowych produktów i usług, które wzmocnią gospodarkę UE.

FFplus jest zarządzany i koordynowany przez konsorcjum sześciu partnerów, którzy uczestniczyli we wcześniejszych projektach Fortissimo: Uniwersytet w Stuttgarcie, Scapos AG, Teratec, CINECA, CESGA, Arctur oraz CYFRONET. Pod względem geograficznym konsorcjum obejmuje sześć krajów europejskich: Niemcy, Francję, Włochy, Polskę, Hiszpanię i Słowenię. Umożliwia to jednoczesne wzmocnienie działań ogólnoeuropejskich, ale także połączenie FFplus z silnymi działaniami krajowymi i regionalnymi.

Więcej szczegółów

FFplus został opracowany w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków DIGITAL-EUROHPC-JU-2023-SME-01, mające na celu wspieranie konkurencyjności i potencjału innowacyjnego MŚP.

Projekt jest finansowany z programu Cyfrowa Europa, unijnego programu finansowania skupiającego się na udostępnianiu technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, obywatelom i administracji publicznej, o łącznym budżecie do 30 mln EUR.

Projekt rozpoczął się 1 maja 2024 r. i ma trwać 48 miesięcy.

Więcej informacji na temat aktualnych i nadchodzących zaproszeń EuroHPC Research & Innovation można znaleźć tutaj.

Śledź FFplus na stronie projektu, LinkedIn, X (Twitter) i YouTube, aby uzyskać więcej informacji na tematy związane z HPC.

Komunikat prasowy FFplus można przeczytać tutaj.