Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Polska Konferencja Open Science 2024

ACK CYFRONET AGH oraz Biblioteka Główna AGH zapraszają na najważniejsze wydarzenie środowisk Otwartej Nauki w Polsce.

Polska Konferencja Open Science jest jedynym wydarzeniem w Polsce poświęconym zagadnieniom związanym z różnymi aspektami Otwartej Nauki, zrzeszającymi wszystkich interesariuszy powiązanych z gromadzeniem, udostępnianiem i zarządzaniem danymi badawczymi, tworzeniem repozytoriów i infrastruktur naukowych, rozwojem inicjatyw związanych z EOSC, udostępnianiem publikacji, artykułów i monografii w otwartym dostępie, a także kwestiom związanym z otwartością w kontekście ewaluacji naukowej. Jest to wydarzenie tworzone przez społeczność Otwartej Nauki oraz dla tej społeczności i zarazem jedyne, które zaprasza do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń naukowców, bibliotekarzy, data stewardów, twórców infrastruktur naukowych, dostawców narzędzi, specjalistów IT, wydawców i różnego rodzaju organizacje. W formule naukowej i branżowej dyskusji konferencja jest platformą kształtującą środowisko Open Science w Polsce, pokazującą doświadczenia, trendy i wyzwania, jakie stoją przed inicjatywami Open Science na świecie, w regionie i w Polsce.


Opłata konferencyjna

Uczestnicy konferencji mogą wybierać spośród następujących form uczestnictwa:

  • 350 zł – bilet podstawowy – obejmujący wszystkie dni konferencji: wieczór networkingowy 9 kwietnia 2024 r.; sesje w dniach 10-11 kwietnia 2024 r.; przerwy kawowe, obiady; spotkania i warsztaty w dniu 12 kwietnia 2024 r. (wg odrębnej rejestracji lub zaproszenia),
  • 490 zł – bilet rozszerzony – obejmujący wszystkie dni konferencji: wieczór networkingowy 9 kwietnia 2024 r.; sesje w dniach 10-11 kwietnia 2024 r.; przerwy kawowe, obiady i kolację w dniu 11 kwietnia 2024 r.; spotkania i warsztaty w dniu 12 kwietnia 2024 r. (wg odrębnej rejestracji lub zaproszenia),
  • 200 zł – bilet jednodniowy – sesje 10 kwietnia 2024 r. lub 11 kwietnia 2024 r., spotkania i warsztaty 12 kwietnia (wg odrębnych zapisów lub zaproszenia); przerwy kawowe i lunch w dniu ważności biletu.

Szczegółowe dane dotyczące płatności zostaną przekazane zarejestrowanym uczestnikom.

Dodatkowo uczestnicy mogą zarezerwować w dniu 9 kwietnia 2024 r. dodatkowy program, obejmujący wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz program networkingowy. Informacje o opłatach zostaną opublikowane w późniejszym terminie i będą uzależnione od liczby chętnych.

Na życzenie opłata za program dodatkowy może zostać doliczona do faktury za uczestnictwo.


Terminy

Do 8 marca 2024 — nadsyłanie abstraktów.
Do 15 marca 2024 — opublikowanie programu konferencji.


Informacje dla autorów

Streszczenia referatów 

Streszczenie referatu (1-2 stron, max. 2000 znaków)  prosimy przesłać w pliku o nazwie "Nazwisko_Imie.docx" najpóźniej do dnia 29 lutego 2024, na adres: os-conf-pl (at) cyfronet.pl.

Streszczenie powinno zawierać:

- tytuł, autorów, instytucję, adres e-mail,

- proponowaną tematykę wystąpienia,

- kategorię wystąpienia (referat, komunikat, poster),

- język wystąpienia (polski, angielski).

Prezentacje w trakcie konferencji

Język konferencji: podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim lub angielskim.

Referaty – wystąpienia w trakcie sesji plenarnych konferencji (15-20 min).

Komunikaty – wystąpienia w trakcie sesji plenarnych konferencji, prezentujące dobre praktyki, trwające projekty, inicjatywy, prace badawcze w toku (5-10 minut).

Postery – prezentacja w formie plakatu, prezentowanego w wyznaczonej strefie posterowej wraz z krótką prezentacją podczas sesji posterowej (poster drukowany lub w formacie cyfrowym).


Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny

Zapraszamy na stronę rejestracji: https://events.plgrid.pl/e/openscience2024.