Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Warsztaty z platformy EPISODES w ramach EPOS

Zakład Sejsmologii Instytutu Geofizyki PAN oraz Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych (EPOS ERIC TCS AH) zapraszają na warsztaty z platformy EPISODES, przeznaczone dla naukowców, doktorantów oraz studentów.

Platforma EPISODES zapewnia dostęp do zintegrowanych epizodów, czyli zbiorów danych opisujących proces sejsmiczny, indukowany lub wyzwalany działalnością technologiczną związaną z eksploracją i eksploatacją geo-zasobów, który w pewnych okolicznościach może zagrażać ludziom, infrastrukturze oraz środowisku naturalnemu. Platforma umożliwia także dostęp do aplikacji analitycznych, repozytorium dokumentów oraz przestrzeni roboczej dla użytkowników.

Przedstawione zostaną istniejące na platformie dane geofizyczne, takie jak katalogi i sygnały sejsmiczne, dane geologiczne: profile litologiczne, mapy uskoków a także dane przemysłowe, między innymi trajektorie odwiertów wiertniczych czy obszary górnicze.

Omówiona zostanie struktura platformy, podział na epizody i pokazane zostaną metody wizualizacji danych.
Dodatkowo zaprezentowana zostanie dedykowana przestrzeń robocza oraz podstawowe operacje i analizy naukowe na zbiorach danych. Możliwa będzie również indywidualna konsultacja z osobami prowadzącymi warsztaty.

Rejestracja na warsztaty, linki poniżej:

Naukowcy:

https://tcsah-warsztaty-naukowcy-czerwiec-2022.konfeo.com/pl/groups

Doktoranci i Studenci:

https://w9jyi8-tcsah-warsztaty-studenci-czerwiec-2022.konfeo.com/pl/groups

Link do Platformy EPISODES:
https://tcs.ah-epos.eu

Serdecznie zapraszamy!