Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Czat z władzami AGH - 26 kwietnia 2006

Zapis czata z mgr Bożeną Jagodzińską - kierownik Działu Programów Międzynarodowych

** rozpoczyna się dyskusja moderowana

Bożena Jagodzińska: Dobry wieczór, witam Państwa. Jak na razie widzę, że nie jest dużo osób, ale myślę jest to spowodowane pierwszymi objawami wiosny i woleli Państwo wybrać spacer, aniżeli czatowanie. Zapraszam do zadawnia pytań i mam nadzieję, że uda mi się spelnić Państwa oczekiwania.

dr: Jaki jest zakres pracy działu kierownego przez Panią?
Bożena Jagodzińska: Podstawowymi zadaniami DPM jest pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych. Następnie służenie pomocą pracownikom Uczelni w przygotowywaniu aplikacji oraz pomoc w realizacji projektów. Ponieważ zarówno procedura aplikowania, jak i sam proces realizacji projektów może przysparzać wielu klopotów, dlatego staramy się ułatwiać pracownikom naukowym poruszanie się w gąszczu przepisów zarówno unijnych, jak i krajowych. Jest to zadanie dość trudne i zdaje sobie sprawę z tego, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale mam nadzieję, że daje się zauważyć poprawę w funkcjonowaniu tych mechanizmów.

dr: Jakimi językami obcymi władają pracownicy Pani działu?
Bożena Jagodzińska: Różnymi językami. Przeważa język angielski, bo tym posługują się wszyscy pracownicy działu, a oprócz tego język niemiecki, francuski, trochę rosyjski i włoski.

bimba: Chciałabym się dowiedzieć co trzeba zrobić żeby wziąć udział w programie Sokrates?
Bożena Jagodzińska: Co prawda nie jest to program, którym zajmuje się Dział Programów Międzynarodowych, ale z racji mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że przede wszystkim trzeba chcieć, wykazać się dobrą średnią, znać język obcy na poziomie wystarczającym do studiowania za granicą. A o szczegóły nalezy pytać w Dziale Współpracy z Zagranicą, lub poszukać na stronie internetowej programu Sokrates/Erasmus, gdzie są wszystkie niezbędne informacje.

bulba: Czy dużo projektów międzynarodowych realizowanych jest w naszej uczelni?
Bożena Jagodzińska: Aktualnie realizujemy w Uczelni ponad 50 projektów Unii Europejskiej, kilkanaście projektów również europejskich, ale nie finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, oraz kilka pojedynczych w ramach innych funduszy takich, jak na przykład Fundusz Wyszehradzki, program CEEPUS

jn: Dobry wieczór, mówi Pani, że pracownicy naukowi... czy studenci mogą uczestniczyć w projektach zagranicznych i na jakich zasadach?
Bożena Jagodzińska: Oczywiście, studenci mogą uczestniczyć w projektach zagranicznych, aczkolwiek gro projektów, o których wspominałam, to projekty naukowo-badawcze, w których biorą udział głównie pracownicy naukowi oraz doktoranci. Są również projekty o charakterze typowo edukacyjnym, gdzie beneficjentami są studenci. Mam tu na myśli przede wszystkim program Sokrates/Erasmus, program Leonardo da Vinci, a w jego ramach Program Wymiany i Staży, jak również Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego można uczestniczyć w różnego typu szkoleniach, jak równiez w studiach podyplomowych.

dr: Czy kompetencje i praca Pani działu są doceniane przez Uczonych?
Bożena Jagodzińska: Wydaje mi się, że tak, chociaż nie do mnie powinna należeć ocena.

dr: Ile udało się zdobyć środków np. w ubiegłym roku?
Bożena Jagodzińska: Może odpowiem inaczej - w ciągu ostatnich 5 lat na realizację projektów badawczych pozyskano okolo 7,5 mln. euro, zaś od momentu realizacji projektu Sokrates/Erasmus (tj. od roku akademickiego 1998/1999). Uczelnia uzyskała na realizację wyjazdu studentów i wykladowców, jak również działania wspomagające około 1 700 tys. euro. Oprócz tego na realizację projektów badawczych, w ramach projektów ramowych Uczelnia uzyskała dofinansowanie ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki przekraczające 16 mln. PLN (dane za okres od roku 1999, czyli od momentu funkcjonowania 5 Programu Ramowego.

jn: Czy Pani działania na Uczelni są jakoś związane z działaniami KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy)?
Bożena Jagodzińska: Oczywiście - tak. DPM funkcjonuje nawet jako lokalny punkt kontaktowy programów ramowych. Bardzo często korzystamy z pomocy pracowników KPK, którzy stanowią pierwsze źródło informacji o programach ramowych.

JAPAN_RULEZ: Czy na AGH jest projekt Unii Europejskiej ››Lingua‹‹?
Bożena Jagodzińska: Aktualnie nie, ale jakieś dwa, może trzy lata temu taki projekt realizowany był na Wydziale EAiE. Projekt ten był na tyle dobrze oceniony, że uzyskał specjalną nagrodę na szczeblu ministerstwa.

dr: Czy Panią nie denerwuje "slang" używany przy pisaniu wniosków - trzeba go poznać aby zrozumieć
Bożena Jagodzińska: Nie denerwuje. Po prostu go akceptuje. Sama nazywam go "angielskim unijnym", w odróżnieniu od british english i american english i staram się objaśniać tym osobom, dla których jest to niezrozumiałe.

Mariusz_Olejniczak: Dobry wieczór. Czy może mi Pani powiedzieć czy szanse ma tzw. wymianę studentów mają osoby będące na IV bądź V roku?
Bożena Jagodzińska: Pytanie nie jest zbyt konkretne, ale mogę powiedzieć, że w przypadku prgramu Sokrates/Erasmus oczywiście tak, jedynie osoby będące na pierwszym roku nie mają tej możliwości.

dr: Gąszcz przepisów jak Pni nazwała jest większy ze strony Brukseli czy Polski?
Bożena Jagodzińska: To zależy od typu projektu. Jeśli chodzi o programy ramowe UE, to procedury unijne są stosunkowo proste. Natomiast sprawy komplikują się na poziomie krajowym i uczelnianym. Natomiast w przypadku funduszy strukturalnych, czy też inicjatyw wspólnotowych takich, jak Interreg istnieje opinia, że to właśnie agendy krajowe stworzyły dodatkowe przepisy i wymogi, które rzeczywiście już na poziomie aplikowania o środki finansowe mogą znięchęcić zainteresowanych wnioskodawców.

Mariusz_Olejniczak: Ile studentów wyjeżdża za granicę rocznie w ramach programów Sokrates, Erasmus oraz innych?
Bożena Jagodzińska: W ramach programu Sokrates/Erasmus z AGH wyjeżdża przeciętnie 150 osób rocznie. Biorąc pod uwagę wielkość naszej Uczelni nie jest to szokująca ilość, ale to co jest bardziej niepokojące to liczba studentów zagranicznych, którzy przyjeżdzają do nas na zasadzie wymienności. Ideą programu Erasmus jest równowaga pomiędzy studentami przyjeżdzającymi i wyjeżdzającymi niestety w naszej Uczleni studenci przyjeżdzający stanowią zaledwie 8%. Zjawisko to może w przyszłości zaoowocować redukcją środków UE na realizację programów tych uczelniach, gdzie nie ma zachowanej równowagi.

Mariusz_Olejniczak: Czy jest jakiś określony czas wyjazdu, np. dłużej niż jeden rok?
Bożena Jagodzińska: W ramach programu Erasmus określone są szczegółowe ramy czasowe pobytu za granicą, tj. minimum trzy miesiące, maksymalnie 12 miesięcy. Można skorzystać wyłącznie raz z tego rodzaju stypendium.

JAPAN_RULEZ: Interesuje mnie wymina młodzieżowa z uczelniami japońskimi. Czy AGH ma takowe programy?
Bożena Jagodzińska: AGH pośredniczy w naborze kandydatów na stypendiach w Japonii w ramach programu Vulcanus. Możemy się pochwalić dwoma stypendystami tego programu z AGH, a należy podkreślić, że konkurencja jest duża. W skali kraju jest 10 miejsc na stypendia realizowane w różnych przedsiębiorstwach w Japonii.

jn: Czy Pani Dział ma stronę www i czy są tam przydatne informacje np. jak pisać wniosek, jak realizować jak negocjować...
Bożena Jagodzińska: Strona DPM jest aktualnie w budowie. Informacje, o których mowa jeszcze nie są dostępne ze strony internetowej, ale na pewno wkrótce znajdą się tam różne pożyteczne wskazówki.

kalmar: Czy w pani dziale też jest taka biurokracja jak wszędzie na AGH? Ażeby coś załatwić trzeba złożyć 546794d45679874254979464613 papierków?
Bożena Jagodzińska: Proszę przyjść i sprawdzić ;-)

Mariusz_Olejniczak: Przeważnie z uczelniami z jakich europejskich państw odbywa się wymiana?
Bożena Jagodzińska: Są to tradycyjnie: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Austria, ale zdecydowanie najwięcej współpracujemy z Niemcami i Francją.

jn: Czy programy badawcze realizowane w projektach europejskich mają jakiś wpływ na kategoryzację KBN-owską Wydziału?
Bożena Jagodzińska: Tak, udział w projektach europejskich podwyższa ocenę Wydziału. Jest nawet rozróżnienie między projektami, w których AGH jest uczestnikiem, lub koordynatorem projektu. Oczywiście wyżej punktowane są te, gdzie Uczelnia jest koordynatorem projektu. Takich projektów w naszej Uczelni było tylko kilka. Między innymi w Cyfronecie.

kuba: Do jakich programów lub funduszy można aplikować o środki do realizacji projektów?
Bożena Jagodzińska: Aktualnie są dostępne między innymi środki z Funduszy Strukturalnych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programów Ramowych, Fundusz Wyszehradzki, Inicjatywy Wspólnotowe. Chciałbym zwrócić uwagę, że aktualnie w 2006 roku szereg funduszy europejskich kończy kolejną fazę finansowania, a w roku 2007 rozpocznie się następny okres finansowania, który potrwa do roku 2013.

kuba: Od jak dawna działa Dział Programów Międzynarodowych?
Bożena Jagodzińska: Dział Programów Międzynarodowych został powołany do życia w styczniu 2006 roku, ale kontynuuje on dzialalność Sekcji Umów i Programów Międzynarodowych będącej uprzednio w strukturze Działu Współpracy z zagranicą.

Moderator: To będzie ostatnie pytanie do naszego gościa

wiktoria: Czy czat był straszny? Bo wyglądała Pani na zdjęciu na wystraszoną?
Bożena Jagodzińska: Nie, nie był straszny. Myślę, że byłam raczej skupiona, a nie wystraszona.

Bożena Jagodzińska: Dziękuje serdecznie za możliwość spotkania z Państwem. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi przynajmniej częściowo usatysfakcjonowały Pańnstwa. A wszystkich tych, którzy nie uzyskali odpowiedzi na zadane pytania zapraszam do DPM, do pawilonu C1, 5. piętro, pokój 512.

Moderator: Zapis czata będzie dostępny na stronach www.cyfronet.pl/chat

** kończy się dyskusja moderowana


Czat prowadził - Krzysztof Ryba
Moderator - Ireneusz Hyra