Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

CGW 2016

Po raz szesnasty odbyła się w Krakowie konferencja CGW Workshop, gromadząca zarówno wybitnych informatyków jak i naukowców różnych dziedzin, zajmujących się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych, chmurowych (ang. cloud computing), jak też wykorzystujących tradycyjne komputery dużej mocy w obliczeniach wielkiej skali.

Podczas CGW 2016 poruszono następujące zagadnienia:

  • modele, metody i narzędzia do tworzenia aplikacji współpracujących,
  • wirtualne laboratoria i środowiska do rozwiązywania problemów,
  • systemy gridowe, obliczenia w chmurze i HPC,
  • organizacje wirtualne i sprawy bezpieczeństwa,
  • zarządzanie zasobami i planowanie,
  • gromadzenie i zarządzanie dużą ilością danych,
  • monitorowanie i zarządzanie informacją,
  • aspekty inżynierii oprogramowania,
  • związki nauki z gospodarką i społeczeństwem,
  • zagadnienia rozwoju narzędzi e-Nauki.

CGW'16 było również okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowych i technicznych dużych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.