Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

CGW Workshop 2015 już za nami

CGW Workshop jest uznaną, międzynarodową konferencją, gromadzącą corocznie ponad 100 uczestników. Do tego grona należą zarówno wybitni informatycy jak i naukowcy różnych dziedzin, zajmujący się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych, chmurowych, jak też wykorzystujących tradycyjne komputery dużej mocy w obliczeniach wielkiej skali.

Tematyka CGW Workshop 2015 obejmowała następujące zagadnienia:

  • wirtualne laboratoria i środowiska do rozwiązywania problemów,
  • systemy gridowe, obliczenia w chmurze i HPC,
  • organizacje wirtualne i sprawy bezpieczeństwa,
  • zarządzanie zasobami i planowanie,
  • gromadzenie i zarządzanie dużą ilością danych,
  • monitorowanie i zarządzanie informacją,
  • aspekty inżynierii oprogramowania,
  • związki nauki z gospodarką i społeczeństwem,
  • zagadnienia rozwoju narzędzi e-Nauki.