Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Komputery łączą się

Polskie zespoły od kilku lat uczestniczą w europejskich projektach "gridowych"

Jutro rozpoczynają się Krakowskie Warsztaty Gridowe - Cracow Grid Workshop (CGW'05) poświęcone technologii gridowej, której celem jest udostępnianie w jednolity sposób rozproszonych zasobów komputerowych - mocy obliczeniowej i systemów przechowywania danych, za pomocą sieci komputerowych.

Organizatorem czterodniowej konferencji jest Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH wraz z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz Katedrą Informatyki AGH. Weźmie w niej udział 120 osób z: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W ostatnich latach nabiera znaczenia nowa technologia informatyczna określana nazwą "Grid". Pozwala ona, w oparciu o Internet, na zorganizowanie rozproszonych zasobów komputerowych, mocy obliczeniowej i pamięci, w duże międzynarodowe systemy, będące do dyspozycji uprawnionych organizacji. Pozwala to na dostęp do danych w różnych miejscach globu z dowolnego miejsca pracy oraz na wykonywanie obliczeń, które do tej pory były przeprowadzane zbyt wolno, aby były użyteczne. Technologia ta jest prezentowana obecnie na światowej Konferencji Superkomputerowej w Seattle oraz na światowym Forum Technologii Informatycznych w Tunisie.

- Polskie zespoły od kilku lat uczestniczą w europejskich projektach "gridowych" (EuroGrid, CrossGrid, GridLab, GridStart, GRIP, K-WfGrid, EGEE, ViroLab i inne) i osiągnęły w tej dziedzinie znaczne i docenione sukcesy, tak merytoryczne, jak i organizacyjno-finansowe, a uzyskane w ubiegłych latach dofinansowanie znacznie przekraczało procentowy wkład Polski do budżetu Unii - mówią prof. Michał Turała i dr. Marian Bubak.

W kolejnych dniach, 24-25 listopada br., w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN odbędzie się pierwsza konferencja nowego projektu UE, pt. "BalticGrid"', którego głównym celem jest pomoc we wdrożeniu technologii "gridowej" w krajach nadbałtyckich, Estonii, Litwie i Łotwie, z pomocą doświadczonych instytucji także polskich. Projekt otrzymał dotacje 3 mln euro z Unii Europejskiej i będzie realizowany w ciągu najbliższych 30 miesięcy.

9 listoada 2005
Dziennik Polski