Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Narodowe Centrum Kompetencji HPC

ACK Cyfronet AGH koordynuje działanie Polskiego Narodowego Centrum Kompetencji HPC. 

Narodowe Centra Kompetencji (NCK) zostały powołane w ramach European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) - Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w Dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali. EuroHPC JU powstało by rozwijać, wdrażać, rozbudowywać i utrzymywać w Europie światowej klasy infrastrukturę superkomputerową i danych. Wspólne działania mają służyć wsparciu rozwoju innowacyjnych technologii w Europie oraz zwiększyć wykorzystanie infrastruktury HPC (High-Performance Computing) przez użytkowników akademickich, administrację państwową i przedsiębiorców w Europie. 

W tym świetle NCK, finansowane poprzez serię projektów EuroCC, mają stanowić centralne punkty kontaktowe w zakresie HPC i technologii powiązanych w swoich krajach. Ich misją jest poprawa i wyrównanie w Europie możliwości wykonywania zaawansowanych obliczeń komputerowych oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury i wiedzy specjalistycznej.

EuroCC Polska działa w oparciu o partnerów Konsorcjum PLGrid (ICM, PCSS, WCSS, CI TASK, NCBJ), którego liderem jest Cyfronet AGH. Do głównych zadań Narodowego Centrum Kompetencji należą: 

  • wspieranie interesariuszy z przemysłu, sektora publicznego i środowisk akademickich we wdrażaniu technologii HPC,
  • zwiększenie wykorzystania technologii HPC wśród MŚP w celu podnoszenia ich potencjału innowacyjnego,
  • poprawa rozpoznawalności istniejących ofert i usług centrów HPC dla MŚP i przemysłu,
  • rozszerzenie portfolio szkoleń,
  • stworzenie katalogu usług obejmującego oferty z centrów HPC oraz inne kluczowe usługi i technologie HPC dostawców z Polski,
  • podnoszenie świadomości wśród różnych interesariuszy, w tym centrów doskonałości (Centers of Excellence - CoE) oraz europejskich hubów innowacji cyfrowych (eDIH) w Polsce i za granicą.

Szczegóły dotyczące działalności Narodowego Centrum Kompetencji HPC znajdują się na dedykowanej stronie.