Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EDITH

Akronim: EDITH
Pełna nazwa: Ekosystem dla cyfrowych bliźniaków w opiece zdrowotnej
Logotyp:
Czas trwania: 01.10.2022 – 31.12.2024
Cel: Głównym celem projektu EDITH jest wspieranie rozwoju ekosystemów dla tzw „cyfrowych bliźniaków” w opiece zdrowotnej w Europie. W ramach projektu zostanie opracowana architektura zintegrowanego systemu dla realizacji koncepcji „cyfrowego bliźniaka” człowieka, oparta na ustandaryzowanych metadanych i modelach, a także wizja jej dalszego rozwoju. Na tej podstawie zostanie utworzone federacyjne repozytorium modeli obliczeniowych i danych oparte na chmurze, z wykorzystaniem obecnie dostępnych zasobów i najlepszych praktyk. Zidentyfikowane zostaną warunki integracji w repozytorium pod kątem wymaganych standardów, przepisów oraz metadanych. W celu walidacji opracowanej koncepcji ekosystemu zostanie przedstawiony szkielet platformy symulacyjnej. Społeczności użytkowników (pracownicy służby zdrowia, pacjenci, środowisko akademickie i przemysł) będą aktywnie zaangażowane w ten proces, aby zapewnić, że ich potrzeby zostaną uwzględnione w architekturze zaproponowanego ekosystemu.
Rola Cyfronetu: Zespół ACK Cyfronet AGH – Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie - uczestniczy w następujących pakietach Projektu:
  • WP1 - Koordynacja, komunikacja i zarządzanie projektem,
  • WP2 - Budowanie ekosystemu, odkrywanie wiedzy crowdsourcingowej, wypracowywanie konsensusu,
  • WP3 - Tworzenie mapy drogowej dla ekosystemu,
  • WP4 - Repozytorium modeli i danych,
  • WP5 - Platforma symulacyjna,
  • WP6 - Prototyp ekosystemu, jego eksploatacja i utrzymanie.
Główny wkład Zespołu dotyczy pakietów WP4, WP5 i WP6, w szczególności koordynacji prac nad opracowaniem demonstracyjnego prototypu platformy symulacyjnej. Repozytorium modeli i danych zostanie opracowane w oparciu o analizy przeprowadzone w ramach pakietów WP2 i WP3. Repozytorium powinno połączyć europejskie zasoby modeli i danych, a federalizacja będzie oparta na chmurze obliczeniowej i będzie zgodna z zasadami FAIR. Platforma symulacyjna powstanie po analizie dostępnych narzędzi wymaganych dla tworzenia tego typu platform. W kolejnym kroku zostaną opracowane specyfikacje techniczne platformy oraz procedury zapewniania jakości działania. Opracowane zostaną interfejsy do repozytorium EDITH oraz niezbędne procedury zarządzania danymi wrażliwymi. Do połączenia licznych i różnych komponentów planowane jest wykorzystanie metod AI/ML. Aby zapewnić eksperymentalną implementację wybranych komponentów platformy symulacyjnej, dostosowane zostaną istniejące technologie, umożliwiając wykonywanie modeli obliczeniowych na dostępnych zasobach sprzętowych oraz ułatwiając integrację z repozytorium. Zespół będzie też uczestniczył w opracowaniu modelu biznesowego dla ekosystemu powstałego w ramach projektu EDITH.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak (at) agh.edu.pl
tel.: (+48)126333426
Strona WWW:
https://www.edith-csa.eu/