Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt Krajowy Magazyn Danych

Akronim:
KMD3
Pełna nazwa:
Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.
Logotyp:
Czas trwania:
01.01.2021-31.12.2023
Cel:
Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi, a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej e-infrastruktury. Projekt zakłada integrację platform analitycznych oraz rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w infrastrukturze danych i ścisłą integrację infrastruktury danych z systemami HPC i HTC w centrach HPC w celu efektywnego przetwarzanie obszernych i złożonych wolumenów i zbiorów danych.

W ramach projektu budowane są następujące laboratoria:

  • Laboratorium infrastruktury i systemów przechowywania danych
  • Laboratorium usług osadzonych w storage,
  • Laboratorium usług i aplikacji dla dostępu do danych,
  • Laboratorium usług repozytoryjnych,
  • Laboratorium Edge Computing.
Rola Cyfronetu: 
ACK Cyfronet AGH będzie odpowiedzialny za budowę infrastruktury służącej do składowania danych opartą o biblioteki taśmowe oraz systemy dyskowe, a także prace rozwojowe w zakresie m.in. architektury warstwy sprzętowej, interfejsów długoterminowego składowania danych, dostępu federacyjnego, paczkowania i indeksowania danych. Prace Cyfronetu prowadzone będą w ramach Laboratoriów 1, 2, 3 oraz 4.
Kontakt: Marek Magryś
e-mail: m.magrys (at) cyfronet.pl
tel.: (+48) 126333426
Strona WWW:
https://kmd.pionier.net.pl